Muslimer lei av å bli representert av Rana, Ghozlan, Salimi og Asghar Ali

0Shares

– Det må bli en slutt på at religiøse organisasjoner som Islamsk Råd,
samt skribenter og politikere med en uttalt muslimsk tro, uttaler seg
på vegne av ”alle muslimske innvandrere”.

Taraku konstaterer at mediene har et særskilt ansvar i forhold til
dette. Han synes det er urimelig at ytterliggående religiøse personer
som Usman Rana, Basim Ghozlan, Fakhra Salimi, Asghar Ali og deres
likesinnede sees på som representative for “alle”.

– Mediene må slutte å bare henvende seg til disse selvutnevnte
”talsmennene” som har en konfliktorientert tilnærming til debatten. Det
er ganske typisk at personer som Mohammad Usman Rana (skribenten som
vant en kronikkonkurranse i Aftenposten ved å hevde at Norge er
dominert av “sekulær ekstremisme”), vil trekke inn Hitler når han for
eksempel skal kommentere Frps innvandringskritiske utspill, kommenterer
han.

Taraku understreker at skremmebildet til Siv Jensen og Frp delvis
er et resultat av at nettopp ytterliggående, religiøse muslimer som
Rana får dominere.

– Heldigvis har ikke Frp noe grunnlag til å tegne et så alvorlig
trusselbilde. De aller fleste innvandrere med muslimsk bakgrunn er
positivt innstilt til integrering og liberale verdier. De setter pris
på det norske demokratiet, og er ikke så misfornøyde som ”talsmennene”
ofte skaper et inntrykk av, sier han til Fritanke.no

70 prosent sjelden eller aldri i moskeen
Tarakus
antagelser underbygges av en undersøkelse fra TNS gallup gjorde for TV2
i 2006. Den viste at 70 prosent av innvandrere fra muslimske land
sjelden eller aldri går i moskeen.

I 2007 kom det en ny undersøkelse
som viste at innvandrere fra muslimske land er langt mindre religiøse,
og mer positive til integrering enn de fleste etniske nordmenn tror. 86
prosent av de muslimske innvandrerne ønsker for eksempel ikke å innføre
sharia-lovgiving i Norge, og hele 93 prosent ønsker mer integrering i
det norske samfunnet.