Stadig flere arbeidsledige polakker

0Shares

 
Foto : Claudio Castello
Ikke fullt så velkomne lengre: polske arbeidere i Norge (foto: Claudio Castello).

2.100 helt arbeidsløse fra Polen, Litauen og de andre nye EU-land fra Øst-Europa er blitt registrert i løpet av siste året, skriver nyhetsbyrået siste.no.

Nedgangstidene i kjølvannet av finanskrisen har ført til at arbeidsløsheten blant polske bygningsarbeidere øker med rekordfart, i følge tall fra arbeids- og velferdsetaten NAV. Leder i det europeiske arbeidsformidlingsnettverket NAV
EURES, Berit Alfsen, opplyser at drøyt 1.100 av de ledigmeldte i
denne gruppen, altså folk fra de nye EU-landene i Øst-Europa, får arbeidsløshetstrygd, eller dagpenger. Alfsen anslår at flesteparten av disse jobber i bygningsbransjen eller industrien.

Vil øke i omfang
Alt tyder på at tallet på arbeidsløse polakker og andre nye EU-borgere bare
kommer til å øke, etter hvert som den økonomiske nedgangskonjunkturen slår inn i
arbeidsmarkedet for fullt i månedene framover.

I sine prognoser har Nav lagt til grunn at arbeidsinnvandrere som ikke har rett
på dagpenger i Norge vil reise hjem, mens de som har rett på dagpenger vil velge
å bli i Norge forå søke jobb, tross den store usikkerheten knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet nå for tiden.

– Nav kommer til å arrangere to informasjonsmesser om jobbmuligheter i Polen for
ledigmeldte polakker. Her kan de få tips om jobbsøking i Norge og informasjon om
dagpenger og andre trygdeordninger på sitt eget språk, påpeker hun overfor nyhetstjenesten siste.no.