Innvandrere og voksenopplæring i Norge

 

Jeg skal beskrive hvordan den norske voksenutdanningen fungerer, for å vise at det beste, det enkleste og det mest effektive er å videreutdanne seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at man ikke skal jobbe. Med å videreutdanne eller kvalifisere seg, forstår jeg å skaffe seg kompetanse i et yrkesfag, få en formell utdannelse og en tittel.Møtet. Når innvandrerne og det norske systemet møtes har de noe til felles. Det norske systemet vil at innvandreren skal begynne å jobbe med en gang og innvandreren vil selvfølgelig begynne å tjene penger så fort som mulig. Begge parter konsentrerer seg kun om dette: arbeidet.

Dette hadde ikke vært noe problem hvis det ikke hadde vært for det faktum at det norske arbeidsmarkedet hadde vært så vanskelig for personer som ikke behersker språket og som ikke har fått sin utdannelse og kompetanse godkjent i Norge.De siste årene har vi sett hvordan tusener av innvandrere prøver å begynne å jobbe i Norge uten å ha nok kjennskap til språket og uten gode nok kvalifikasjoner. De møter den harde virkeligheten: det er vanskelig å finne og beholde en jobb, og det er hard konkurranse. Det ender med at de igjen må ty til hjelp fra sosialkontoret og mange holder denne løsningen for å være den enkleste fordi der trenger man ikke å «lide» seg gjennom språkopplæring og jobb. I noen tilfeller kombineres det med svart arbeid. Konsekvensene, for personen, familien og samfunnet, er skadelige, vi har alt merket noen, særlig blant annen generasjons innvandrere.Minstekrav til norskkunnskap. For å jobbe i Norge, greier man seg med den norsken man lærte på Rosenhoff? Vel, det er i alle fall minstekravet til hva en innvandrer burde kunne, og i mange tilfeller fungerer det, men det er ikke nok. Når man registrerer seg på arbeidskontoret tar man en test, IFF — testen, hvor man må bestå med minst 85 poeng, som tilsvarer 700 timer på Rosenhoff. Altså, 700 timer på Rosenhoff skulle altså gi nok språkkompetanse til å kunne gå inn i systemet på arbeidskontoret. Men vi vet av erfaring at disse 700 timene i mange sammenhenger kun fungerer som en inngangsport til f.eks rengjøringsarbeide.Voksnes rettigheter i Norge til å ta en grad eller fullføre minstekravet til en utdannelse. Er du født før 1.januar 1978? Har du ikke fullført grunnskolen? Har du ikke fullført videregående skole? Hvis du oppfyller disse kriteriene har du rett til gratis utdannelse for voksne? Dette betyr at den erfaringen og den utdannelsen du har fra før bør kunne blir brukt og evaluert på en måte som gjør at det kan lages en spesiell plan, tilpasset din situasjon. Dette betyr at du kan bruke kortere tid på den utdannelsen du burde få.Grunnskole for voksne. Hvis du ikke har kunnet fullføre grunnskolen i hjemlandet ditt, eller du ikke har noen engelskkunnskaper , har du mulighet til å fullføre denne grunnutdanningen på det som kalles grunnskolen for voksne. I Oslo, for eksempel, har Smedstua skole et spesialtilbud for utlendinger både på dag — og kveldstid med undervisning i norsk, engelsk og matte. Det eneste kravet er en enkel test i disse fagene. Som elev ved skolen kan man motta støtte fra Sosialkontoret.Videregående skole for voksne. En annen svært viktig del av utdanningstilbudet for voksne i Oslo er forberedelse til eksamen i formell norsk (Bergen test) og engelsk. Tilbudet består av 7 timer norsk og 5 timer engelsk i uka. Med disse ukentlige 12 timene har du fortsatt mulighet til å motta støtte fra Sosialkontoret.

Når vi snakker om den videregående skolen, snakker vi om et komplett studietilbud der du også kan utdanne deg i yrkesfaglig retning som snekker, hjelpepleier, elektriker etc. Å fullføre videregående skole (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnslære) er nøkkelen til høyere utdanning innen for eksempel sykepleiefag, radiologi eller universitetsstudier. Videregående skole for voksne tar ikke mer enn ett og et halvt år, to og et halvt hvis du ikke kan noe engelsk når du begynner.

Hvis du har flere enn 15 timer i uka kan ikke Sosialkontoret fortsette å gi deg støtte, da må du over til Statens Lånekasse for Utdanning. Gjennom stipend- og lånsordning kan du motta rundt 70.000 kroner i året fra Lånekassen og i tillegg tjene rundt 100.000 kroner selv uten å miste retten til å motta støtte. Dette er en fin mulighet til å kunne kombinere 50% arbeid og studer ved siden av.Den videregående skolen er gratis og det foretas 2 inntakstester i året. Testen dreier seg om norsknivået ditt. Det minste det bes om er 700 timer fra Rosenhoff, eller kapasitet til å skrive en test på om lag 300 ord.Yrkesfaglige studieretninger som sykepleier, radiologi etc. For å blir tatt inn på en teknisk høgskole finnes det en spesiell regel for voksne: hvis du er over 25 år, har jobbet i minst 5 år og har bestått testen i formell norsk (Bergen testen, trinn 3 i norsk på universitetet eller norskeksamen fra videregående skole), det samme gjelder engelsk fra videregående skole, har du rett til å søke om en plass på den linjen du måtte ønske. For kvinnelige søkere finnes det spesielle kvoter, særlig innenfor tekniske fag som informatikk, ingeniør etc.

 

 

Dette var en oversikt over tilbudet i Norge. Lyst til å fortsette dine studier og skaffe deg bedre kompetanse? Du kan ringe følgende telefonnummer for mer informasjon:

 

– Grunnskole for voksne Smedstua skole (Oslo) Elisabeth Bergh Johnsen tlf: 22 79 06 27

– Videregående skole for voksne VOX (Oslo) tlf: 23 38 13 00

– Informasjon om rett til voksenutdanning tlf: 800 84 804

– Høgskolen i Oslo tlf: 47 22 45 20

– Gratis norskspråktrening – samtaler. Oasen (Oslo) tlf: 97 97 36 05 – 23 38 68 05

– Gratis grunnleggende engelskOasen (Oslo) tlf: 97 97 36 05 – 23 38 68 05