Utviklingen er større bevissthet

Per i dag har Dagbladet 180 skrivende journalister, men ingen fast ansatte med ikke-europeisk bakgrunn. Eriksen forteller at i sommer hadde Dagbladet som en klar målsetting å rekruttere journalister med flerkulturell bakgrunn. Fem av vikarene som fikk seg jobb i Dagbladet hadde ikke norsk bakgrunn. Noen av dem har i følge Eriksen fått forlenget sine vikariater.

– En vanlig måte å komme seg inn i redaksjoner på er å begynne som vikar. De siste årene har det ikke skjedd noen rekruttering til de store redaksjonene. Jeg tror at det å rekruttere folk med flerkulturell bakgrunn kommer til å tvinge seg fram av rent kommersielle årsaker, også fordi folk med flerkulturell bakgrunn skal lese avisene, sier Eriksen.

Hvorfor denne utviklingen har gått så sakte tror Eriksen skyldes en rekke sammensatte årsaker. Han påpeker videre at mens man før i tiden skyldte på dårlig språk vet man i dag at det finnes folk som snakker bra norsk og har det som skal til for å kunne jobbe som journalister.

Han legger videre til at det er ikke nok å rekruttere journalister med flerkulturell bakgrunn. Man må også heve kunnskapsnivået blant norske journalister om det flerkulturelle Norge, ulike miljøer og bruk av flere kilder.

– Jeg tror nok at man må bli tøffere til å sette noen klare målsettinger. Det har vi gjort i forhold til kvinnelige ledere og det må vi også gjøre i dette tilfellet og det jobber vi med. Tor Magne Nondal som er nyhetssjef i Dagens Næringsliv mener også at det er viktig å ha flerkulturelle journalister i redaksjonene.

– Det er viktig fordi Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, sier Nondal.

Hvor mange ansatte har dere i Dagens Næringsliv, og hvor mange av dem har flerkulturell bakgrunn?

– Det er til sammen 100 ansatte i Dagens Næringsliv. Vi har dessverre bare en ansatt med flerkulturell bakgrunn. Vi skulle gjerne hatt flere av dem.

Hva har dere gjort for å rekruttere flerkulturelle journalister?

– Vi har ikke hatt det som eget satsningsområde å ansette flere med flerkulturell bakgrunn, og har ikke hatt noen spesielle tiltak for å rekruttere. Det har vært et par år hvor det har vært veldig lite ansettelse. Avisa vår er også en nisjeavis om næringsliv og økonomi. Det har derfor vært få søkere, også med flerkulturell bakgrunn. Når vi søker etter folk er vi opptatt av å få de best kvalifiserte og alt annet kommer i annen rekke. Men vi ønsker journalister med flerkulturell bakgrunn hjertelig velkommen til å søke på de utlyste stillingene dersom de oppflytter kravene.

Til tross for flere forsøk, har ikke TV2 sin konsernsjef Kåre Valebrokk svart på Utrops henvendelser.