Mer bråk om Urtehagen

Trond Ali Linstad innstilte i juni driften av landets eneste muslimske grunnskole, Urtehagen skole i Oslo. Direkte årsak til nedleggelsen var en rapport fra Fylkesmannen som ba Utdanningsdirektoratet vurdere skolens godkjenning. Denne reaksjonsformen er den sterkeste Fylkesmannen kan bruke.

Fiktiv skole

Nå skjer det igjen ting rundt den omstridte muslimske skolen. De oppsagte lærere ble innkalt tilbake til skolen for å jobbe ut oppsigelsestiden. De skal lage nye læreplaner.

– Vi er innkalt til å lage fiktive læreplaner for en ikke eksisterende skole, sier tillitsvalgt Asbjørn Moe.

Lærere liker dårlig at de er nødt til å jobbe igjen. De ser på det som en slags hevnaksjon fra ledelsens side. Lederen i stiftelsen, Trond Ali Linstad avviser at hevn er motiv for gjeninnkalling av lærere.

– Dette er helt fjernt fra oss. Lærerne har plikt til fortsatt å være på skolen. De jobber med læreplaner som kommer til å være et godt grunnlag for fremtidig drift av en ny skole. Dette har vi snakket om med lærere og alle gikk med på det, sier Linstad, som ikke ønsker å stille opp på fotografi fordi han ønsker å ligge litt lavt.

Tillitsvalgt Asbjørn Moe er av annen oppfatning. Han mener det er helt absurd å lage læreplaner for en tenkt skole.

– Det er helt feil å lage læreplaner uten å ha blant annet elevgrunnlaget. Vi har hatt en del diskusjoner blant oss, men vi er rett og slett tvunget til å komme tilbake, sier Moe.

Ny kaos-skole?

Urtehagen skole i Oslo er den første islamske grunnskolen i Norge. Skolen ble startet for tre år siden av den profilerte norske muslimen Trond Ali Linstad. Siden i fjor høst har det vært konflikt mellom skolens ledelse og lærere. Lærerne har etterlyst læreplaner og skolebøker og bedre pedagogisk styring fra rektor.

Skolen har det siste året hatt dobbelt så mange elever som den har kvadratmeter til. Foreldrene har foreslått løsninger for å slippe å nedlegge klasser, men ikke blitt lyttet til. Foreldre og lærere hevdet at Linstad blander roller ved å være leder i alle skolens organer, og at skolens midler overføres til andre aktiviteter Urtehagen stiftelse driver.

I januar i år beskyldte Trond Ali Linstad alle lærere ved Urtehagen skole for å være mobbere på grunn av et brev de hadde sendt til sin egen fagforening, Utdanningsforbundet. Han ba lærerne be om unnskyldning innen fire dager og kom med flere utspill mot enkeltlærere i dagene etterpå.

Tirsdag 18. november i fjor ble en lærer beskyldt for kupp planer. Han fikk beskjed om at han hadde vært illojal og startet en prosess mot skolens rektor fordi han selv ville bli rektor. Så ble skolen stengt.

Nylig søkte stiftelsen Urtehagen i Oslo om å få starte muslimsk barnehage, grunnskole og videregående skole i Stavanger. Det muslimske fellesrådet i Rogaland sier at de ønsker seg en muslimsk skole i Stavanger, men at de vil ha seriøse aktører. Lindstad sier imidlertid at stiftelsen ikke uten videre vil trekke søknaden.

Rapporten kom etter at kaos og konflikter har preget Urtehagen i lang tid. Først ble flertallet av skolens lærere sykemeldt i løpet av vinteren. Årsaken til den kollektive sykemeldingen var blant annet samarbeidsproblemer med eierstiftelsens leder Trond Ali Lindstad.

Før påsken i år ble 100 av 113 elever holdt hjemme av foreldrene i protest. Da de kom tilbake, hadde de mistet sine plasser ved skolen.

– Det har vært mye uro rundt skolen. Dette har påvirket skolemiljøet. Samtidig er det svakheter ved skolens drift, i rutiner og ledelse. Mange ting må gis en bedre form, uttalte grunnlegger Linstad i en pressemelding angående innstillingen av virksomheten.

I Fylkesmannens rapport legges det blant annet vekt på regnskapsrot, og at de to øverste klassetrinnene ble nedlagt i strid med friskoleloven. Regnskapet for 2002 og 2003 er ennå ikke godkjent. I tillegg bemerker rapporten at rutinene for elevinntak har vært uryddige.

Linstad uttalte at han håper nedleggelsen ikke blir permanent. Før sommeren ba han skolens elever søke ny skoleplass på sine lokale skoler og skolens ni lærere ble sagt opp. Skolens rektor Unn Kristin Syverud sa også opp sin jobb etter en langvarig konflikt med lærere og foreldre om den pedagogiske styringen ved skolen.