Hysj-politi i OL troppen

Dette er første gang i historien at norske idrettsutøvere skal få følge av sikkerhetstjenestemann til et mesterskap. Under OL i Salt Lake City i 2002 var det en politihøyskolestudent som fulgte med OL troppen. Fra PST opplyses det at grunnen til det økte engasjementet er at det generelle trusselbildet har forandret seg siden 11. september-angrepene.

Det er de greske myndigheter som har ansvaret for sikkerheten under årets OL i Athen. Grekerne sendte i februar i år et brev til Politidirektoratet der de ba om hjelp til å forhindre terrorangrep under OL.

Gjennom samarbeid med greske myndigheter skal PST tjenestemannen holde den norske OL troppen orientert om aktuelle sikkerhetsspørsmål. Han skal fungere som troppens sikkerhetsrådgiver og være kontaktleddet til vertslandets politi- og sikkerhetsmyndigheter.

Tjenestemannen skal gi anbefalinger og råd til den norske troppen og på den måten bidra til at de sikkerhetsmessige hensyn er best mulig ivaretatt i forbindelse med lekene.

Politimannen skal bo sammen med deler av den norske troppen på hotell Galaxy, ifølge et brev fra PST-sjef Arnstein Øverkil til Justisdepartementet.