Norske menn dominerer styrene

Kun fem av de femten største norske børsnoterte selskapene hadde styremedlemmer med en annen nasjonal bakgrunn enn norsk. ”Innvandrerne” var enten finner
eller svensker og alle var menn.

Norske menn dominerer norske styrer. Ifølge Økonomisk rapport er 51 prosent av norske styrer rene ”gubbestyrer”, men kvinneandelen har økt fra 7,5 prosent til 13,3 prosent etter at regjeringen for to år siden vedtok et forslag om kjønnskvotering til næringslivet.

Positive tall
Kvotering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn til offentlige stillinger har også gitt resultater. Alle statlige virksomheter fikk for to år siden pålegg om å innkalle minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju. Nå viser en evaluering at 37 prosent av dem som ble innkalt på intervju fikk jobben.
– Det må sies å være meget bra når vi vet at denne gruppen bare utgjør 5,5 prosent av den voksne befolkningen i Norge. Det er et mer positivt tall enn jeg har våget å håpe på, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer (H) til Aftenposten.
Med innvandrerbakgrunn menes person som har sin opprinnelse fra Afrika, Øst-Europa, Asia eller Latin-Amerika.
Når skal vi få kvotering av folk med innvandrerbakgrunn til næringslivet og norske styrer?

Den etniske minoritetsandelen i norske styrer:
Schibsted,
– Vi har en svenske her, men bortsett fra det, nei.

Ementor (tidl. Merkantildata)
– Det er det ikke.

Kongsberggruppen
– I Kongsberggruppen Asa er det bare norske styremedlemmer

Elkem
– En svenske, ellers er alle norske.

Norske skog:
Alle er norske

ProSafe
– Her er det helnorsk.

Unitor
– Bare norske.

Veidekke
– En svenske, ellers alle norske.

EDB Businesspartner
– En svenske, ellers er alle norske.

PanFish
– Bare nordmenn.

Choice Hotels:
– Alle er norske.

Expert Eilag:
– Alle er norske.

Leif Høegh og Co. As
– Bare norske.

Moelven industrier:
– Tre finner, resten nordmenn.

Kværner AsA
– Bare norske menn.