Skeive muslimer får støtte

Formelt stiftes ikke Skeiv verden før 5. oktober. Så veldig formelt er det heller ikke. De inviterer til et åpent møte, og det er opp til dem som kommer å bestemme hva Skeiv verden skal drive på med. En av initiativtakerne, Marna Eide forteller:
– Vi har lyst til å høre hva folk vil gjøre, hva de synes bør gjøres og hva slags arrangementer som kan være aktuelle. Vil de lære balinesisk dans? Sette opp dragshow? Delta i pasjonerte politiske diskusjoner? Ideen er å skape et sosialt miljø hvor de kan være åpne om sin identitet.
Skeiv verden er en undergruppe av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), men det kreves ikke medlemskap i LLH for å være med i gruppen.

Stort behov
Eide har sammen med Hans Morten Skivik og Karin Dammen Nikolaisen skrevet en rapport om homofil ungdom med innvandrerbakgrunn. Den viste at det var stort behov for et sosialt tilbud for skeiv innvandrerungdom.
– Svært mange av informantene etterlyste at det hadde vært fint med et sosialt tilbud, særlig i den fasen hvor de kom ut av skapet, forteller Eide.
Rapporten viser at de fleste av informantene opplevde komme-ut fasen som svært belastende. De er blitt møtt med ulike reaksjoner i familien som ignorering, fornektning og i ett tilfelle vold. Flere oppgir at de har mistet venner eller selv har valgt å bryte med eget etnisk miljø da de kom ut som homofile. Det å identifisere seg som og akseptere at en er homofil har for de fleste vært en lang prosess.

Ønsker dialog
I forrige nummer av Utrop skrev vi om Muslimsk studentsamfunn som ikke vil ta avstand fra dødsstraff for homofile i muslimske land. Eide er ikke overrasket.
– Det er kanskje ikke så rart at de svarer som de gjør når de inviterer en såpass fundamentalistisk imam. Flere av informantene i rapporten mente at man burde komme i dialog med religiøse ledere om homofili. Det er vi åpne for. Vi ønsker ikke å legge opp til en konfronterende linje, men vil komme i kontakt med muslimer som har et bevisst forhold til menneskerettigheter, også for homofile.

Stortingsrepresentant Saera Khan (Ap) er muslim fra Bangladesh, og brennende opptatt av menneskerettigheter. Hun ønsker Skeiv verden velkommen.
– Dette burde skjedd for lenge siden. Homofile innvandrere er en minoritet som ikke har hatt noe talerør i offentligheten, sier Khan. Hun mener religiøse ledere bør ta utfordringen fra Skeiv verden og komme i dialog med homofile muslimer.
– Det er viktig at autoritetskikkelser selv tar et ansvar og aksepterer at det finnes annerledeshet. Det de anser som perfekt, er ikke nødvendigvis oppskriften på alt. Religionsfrihet betyr at du kan tro hva du vil, men ikke gjøre hva du vil. I samfunnet vårt aksepterer vi ulikheter mellom folk og mangfold. Jeg mener det offentlige Norge bør tvinge muslimske ledere til å ta et standpunkt, sier Khan.

Stiftelsesmøtet for Skeiv verden finner sted i aktivitetslokalene på Homohuset i Kongensgate 12 i Oslo den 5. oktober. Les mer på www.skeivverden.no.