– Konspirasjonsteori

– Jeg kan ikke helt skjønne hvordan FSB skulle ha interesse av denne gisselaksjonen. Mange ting peker på at det er tsjetsjenske og ingusjetiske krigere som står bak denne gangen. Vi vet at de er i stand til å gjøre slike ting, dessverre. Når det er sagt, så har FSB hatt en finger med i terroraksjoner tidligere, som for eksempel i Dubrovka-teateret der en FSB-agent deltok. FSB har en interesse av å fortsette krigen, og man kan forestille seg at de kan være med på å legge til rette for terroraksjoner, men jeg tror ikke det er det som har skjedd denne gangen, sier Wilhelmsen.
– Hva slags interesse har sikkerhetspolitiet av mer terror?
– Både hæren og FSB har interesse av å bekjempe denne krigen til siste slutt. Det var ydmykende for dem å bli slått av en liten separatisthær, og det er blitt prestisje for dem å nedkjempe den med makt. Så er det alltid noen som tjener penger på krig og kaos. Russiske militære og andre tjenestemenn i Tsjetsjenia tjener penger blant annet på ulovlig oljeutvinning.

Splittede opprørere
– Hvor viktig er det for Russlands oljeinteresser å kontrollere Kaukasus?
– Det er veldig viktig for dem å få kontroll over oljen som kommer fra det kaspiske hav, men det er også viktig for dem å kontrollere dette området, fordi det er et kaosområde med et lappeteppe av ulike nasjonaliteter. Egentlig er det utrolig at konflikten så langt har begrenset seg til Tsjetsjenia.
– I hvor stor grad foregår det en islamisering i Tsjetsjenia?
– Det er en kjensgjerning at det foregår en islamisering. Jeg forstår hvis ikke Toupal-Ali Kaimov vil vedkjenne seg det. Han tilhører den moderate Maskhadovs fraksjon, men det er andre fraksjoner som er veldig radikalisert og islamisert, sier Wilhelmsen.

Fordømmer aksjonen
Opprørslederne Aslan Maskhadov og Sjamil Basajev blir begge beskyldt for å stå bak gisselaksjonen i Beslan. Maskhadov sier gjennom sin talsperson Akhmed Zakajev, at han tar fullstendig avstand fra gisselaksjonen.
– Vi fordømmer enhver terroraksjon mot sivile. Denne uhyrlige, umenneskelige aksjonen er gjennomført for å nedverdige tsjetsjenerne, sier Zakajev til VG nett.
Han understreker at Maskhadov ikke vet hvem som står bak gisselaksjonen, men legger skylden for utfallet der mer enn 150 barn mistet livet på russiske myndigheter.
– Det var først da russerne stormet bygningen at antallet ofre ble så høyt, sier han.

Forkjøpsangrep
Maskhadov ønsker en internasjonal granskning av Beslan-tragedien, men det har Putin motsatt seg. Mikhail Gorbatsjov har bedt russiske myndigheter om å starte samtaler med tsjetsjenske separatister. Putin mener slike samtaler vil være likestilte med om USA skulle forhandle med Osama bin Laden.

Samtidig som dramaet pågikk i Beslan, gikk russiske soldater til pågripelse av flere titalls medlemmer av Maskhadovs familie, og familien til Maskhadovs kone. Zakajev bekrefter historien. Han sier til VG nett at han er redd for familiens sikkerhet. Zakajev frykter også at russiske styrker planlegger likvidasjoner av tsjetsjenske separatister i vestlige land.

Lederen for den russiske generalstaben Yuri Balujevskij har sagt at de kan gjennomføre forkjøpsangrep mot terroristbaser hvor som helst i verden. Flere eksperter mener at USAs og Russlands terrorkamp er i ferd med å konvergere.

Forferdelig lei
– Jeg tror de fleste tsjetsjenere er forferdelig lei hele situasjonen. Jeg er ikke en gang sikker på om de lenger bryr seg om uavhengighet, sier Julie Wilhelmsen.

– Hvor lett er det å mobilisere tsjetsjenske ungdommer til å kjempe mot russerne?
– Noen føler at de ikke har noe å miste og er villige til å begå desperate handlinger. Det har vi sett enkelte kvinnelige selvmordsbombere, såkalte ”sorte enker” gjøre. Dette har nødvendigvis ikke noe med en islamisering å gjøre. Vanlige tsjetsjenere er sufier og ikke så oppt