– Lurt av Tolkebyrået

Jila Pezeshkmehr (49) er fra Iran og tolker i persisk. Nå føler hun seg sliten og nedkjørt på grunn av den lange kampen for å få utbetalt honorarer fra Tolkebyrået. Hun føler seg lurt trill rundt av daglig leder og innehaver av Tolkebyrået, Edith Lillian Hustoft.
– Jeg har enda ikke fått betalt for de tolkeoppdragene jeg har utførte. De ni fakturaene jeg har levert siden september 2003 står fortsatt ubetalt. I dag skylder Hustoft meg 19 686 kroner uten renter. I tillegg kommer det 7 636 kroner i reiseutgifter som jeg la ut selv, sier Pezeshkmehr.

Hun forteller at hun begynte å jobbe for Tolkebyrået i 2002. Siden hun begynte i jobben har hun måttet mase konstant for å få betalt honorarer for sine tolkeoppdrag.
– Jeg måtte hele tiden ringe til Edith Hustoft og gå til Tolkebyråets kontor. Hustoft tar ikke telefonen. Jobben i Tolkebyrået var min eneste inntekt. Jeg hadde ikke en eneste krone å leve av, sier Pezeshkmehr.

Etter flere forsøk lyktes hun i å få tak i Edith Hustoft og ba henne om å få utbetalt penger. Hun sa at hun ikke hadde penger å leve for og at hun ikke orket å gå til sosialkontoret for å få hjelp.

– Etter dette reiste jeg til Tolkebyråets kontor, og da lånte Hustoft meg 500 kroner. Det skjedde 4. mars 2004. Hun sa at hun lånte 500 kroner fra dattera si, og overførte dem til kontoen min og skrev et papir på at hun betalte meg 500 kroner som forskudd.

Gjeldsoffer
Den manglende betalingen gjorde Jila Pezeshkmehr til gjeldsoffer. Hun måtte låne penger fra sine venner, men klarte ikke å betale tilbake.
– Min troverdighet hos vennene og hos meg selv ble svekket. Jeg sitter med skamfølelse for at jeg ikke klarer å betale min gjeld tilbake til venner, og det er ikke en gang min skyld.

I dag lever hun på attføringsstønad og hjelpes av datteren. Den økonomiske situasjonen har medført stor belastning og stress for henne. Som følge av dette måtte hun avbryte studiene på Handelshøgskole i Sandvika. Hun ble utbrent, fikk konsentrasjonsproblemer, og sliter med skamfølelse. Nå nekter hun å ta videre tolkeoppdrag fra Tolkebyrået.

– Tolkebyrået ringer til meg av og til og ber meg ta tolkeoppdrag for dem. Siste gang sa jeg at jeg snart blir uføretrygdet og ikke har det bra. Heller ikke da tilbød Tolkebyrået seg å utbetale det de skylder meg. Jeg er helt sliten og nedkjørt. Jeg er helt ødelagt på grunn av dette lureriet fra Tolkebyråets side, sier Pezeshkmehr.

Utilgjengelig
Utrop har ved gjentatte anledninger forsøkt å få tak i Tolkebyråets daglig leder Edith Lillian Hustoft uten å lykkes. Da reporteren og fotografen bestemte seg for å avlegge et besøk til Tolkebyrået ble de kastet ut på gata. De ansatte var meget uvillige til å forklare hvorfor Edith Lillian Hustoft ikke vil la seg intervjue.

Utrop fikk snakket med en sentralbordbetjent som nektet å oppgi sitt navn. Da Utrop forklarte at saken gjelder manglende betaling av tolkene, gikk sentralbordbetjenten inn på et kontor for å snakke med Hustoft. Like etter kom hun ut av kontoret sammen med to andre kvinner. Den yngre kvinnen gikk bort til teamet og spurte hva dette var.

– Det må ikke være noe bråk her! Ut! Dere må ut!, sa hun på en aggressiv måte og åpnet døren.

Det var siste gang Utrop var på besøk hos Tolkebyrået. Noen dager senere lyktes vi i å få tak i Hustoft på telefon, men heller ikke da var hun villig til å snakke.
– Jeg er sykemeldt og vil ikke snakke med deg, sa hun og la på røret.
Fem minutter senere ringte hun tilbake.
– Hva vil du snakke med meg om?, spurte hun.

Etter å ha blitt gjort kjent med problemstillingen svarte hun at hun ikke hadde noen kommentar til dette.
– Du må slutte å ringe til Tolkebyrået. Jeg foreslår at du slutter å undersøke saken, sa Edith Hustoft og la på uten å si farvel.

Flere lurt
Jila Pezeshkmehr er ikke den eneste tolken som føler seg lurt av Tolkebyrået. Raullaha Rahmodin (40) er opprinnelig fra Afghanistan og jobber som tolk i pashtu og dari. Han sliter også med å få betalt for jobben han har gjort. Det utestående beløpet er på flere titusen kroner.

– Hun lover alltid at hun skal betale. Siden jeg begynte å jobbe for Tolkebyrået i 2002 har jeg slitt med å få utbetalt penger fra Tolkebyråets leder Edith Hustoft, sier Rahmodin.

Først ble han nektet utbetaling før han registrerte seg som selvstendig næringsdrivende. Da dette var gjort fortsatte problemene med utbetalinger av honorarer.

– Hun unngår å betale så lenge som mulig og etterpå setter hun inn noen småbeløp på konto. For eksempel, skyldte hun meg 40 000 kroner. Så betalte hun 7 000 kroner i juli 2003, i januar 2004 betalte hun yterligere 10 000, men var fortsatt skyldig 35 000, sier Rahmodin og viser frem fakturaene.

Han forteller at Edith Hustoft sender brev til tolkene der hun med unnskyldninger på hvorfor hun ikke betaler og ber om forståelse. Hver måned kommer det et nytt brev. Mange tolker har gitt opp fordi det dreier seg om forholdsviss små beløp.

Det er flere som er sårt avhengige av den støtten Rahmodin sender hjem fra Norge. Både hans kone og mange slektninger, faren og søsknene som bor i Afghanistan og er avhengig av penger fra Raullaha. Søstrene, broren og faren har ingen jobb, og de drømmer om å gjenoppbygge huset som ble ødelagt under krigen. Mens Raullaha føler seg skyldig overfor familien sin og er sliten av å ikke få penger av Tolkebyrået, fortsetter Tolkebyråets leder å gi løfter til ham og til andre tolker om utbetaling i en ukjent fremtid.

Flere forklaringer
I stedet for å betale tolkene sender Tolkebyrået brev der de ber tolkene om forståelse og tålmodighet – og unnskyldningene er mange. Alt fra manglende lojalitet, omsetningssvikt nytt regnskapsprogram og utskifting av personell. Det skjer til og med at to tolker får forskjellige forklaringer i separate brev sendt samme dag. Det ene brevet datert 10. september 2004 forklarer at siden april i år har Tolkebyrået jobbet med å legge inn deres regnskap fra eksterne maskiner i et internt totalsystem.

” Prosessen har vært svært omfattende da vi på grunn av datavirus og totalkollaps har vært nødt til å gjennomgå og føre alle bilag og fakturaer fra samtlige tolker for årene 2003 og 2004 på nytt igjen. Så snart avregningen for tolkene foreligger, blir det sendt ut brev til hver enkelt med oversikt over den enkelte tolks tilgodehavende”

I et annet brev av samme dato opplyses en annen tolk om at ”det har vært en svært omfattende prosess og gjennomgå og føre alle bilag og fakturaer for samtlige tolker for årene 2003 og 2004. Det viser seg at det har vært mange feilutbetalinger og utrolig mangelfulle fakturagrunnlag som vi har mottatt.”

P.S. Like før denne utgaven av Utrop skulle til trykkeriet fikk reporteren en telefon fra politiet og ble informert om at Edith Hustoft hadde klaget på oss. Grunnen til dette var at bedriften ikke ønsker å gi noe intervju eller få henvendelser fra Utrop. Hustoft ba Utrop om å slutte med sine henvendelser til Tolkebyrået. Politiet har imidlertid ikke mottatt noen anmeldelse fra Hustoft.