Demonstrerte mot utvisninger

Anwar Karimov er leder for de usbekiske foreninger i Europa. Til daglig bor han i Stockholm, men han kom til Oslo for å gi sin støtte til demonstrerende landsmenn.
– Det er meget viktig å vise støtte til den norske avdelingen. Denne markeringen er kun en av mange slike markeringer andre steder i Europa, sier Karimov.

Den 24. juli ble det avholdt en stor demonstrasjon i Stockholm, første september var det en lignende demonstrasjon i Belgia, og nå var det Norges tur. Demonstrantene besøkte først USAs ambassade og leverte et protestbrev, for så senere å levere det samme brevet til Utlendingsdirektoratet (UDI). Brevet henvender seg til alle europeiske land og USA med krav om at støtte til regimet i Usbekistan opphører.
– Det er viktig at de europeiske landene stanser støtten som gis til president Islam Karimov. Samtidig vil vi appellere til den norske regjeringen, men også andre europeiske regjeringer om å stanse utvisninger av usbekere, sier Anwar Karimov. I følge ham bor det rundt 100 usbekiske borgere i Norge. Mellom 25-30 har blitt transportert hjem.
– Vi vet ikke hva som har skjedd med de som er blitt uttransportert. De kan være i fengsel eller drept alle sammen. Ubekreftede meldinger sier at fire er døde, sier Karimov.

Versting-landet
Usbekistan er det landet i OSSE-området med høyeste antall politiske fanger, opplyser rådgiver i Den norske Helsingforskomité Berit Lindeman. Hun har jobbet mye med land i tidligere Sovjet og mener at Usbekistan er det landet med den verste regjeringen i hele området.

– Tidligere var det Turkmenistan som var verst, men nå er Usbekistan desidert versting. Landet har et brutalt regime som driver med systematisk brudd på menneskerettigheter, sier Lindeman.
I følge opplysninger Den norske Helsingforskomité har finnes det mellom syv og ti tusen politiske fanger i Usbekistanske fengsler. Tortur er meget utbredt i fengslene og FN har dokumentert at denne torturen har medført dødsfall.
– Rettssakene i landet er en farse. Dommene er ofte basert på tilståelser som har fremkommet etter langvarig tortur. Dette er også det land med flest gjennomførte dødsstraffer i vårt område. I følge president Islam Karimov var det 100 henrettelser i fjor, men noen uavhengige kilder sier at det tallet kan være dobbelt så stort, sier Lindeman.
I hele OSSE-området er det kun Usbekistan, Hviterusland, Tadsjikistan, og USA som gjennomfører dødsstraffer.

Arrestasjonsbølge
Til tross for at denne tidligere Sovjetrepublikken har flere tusen politiske fanger fra før, gjennomførte regjeringen en massearrestasjon i år. Etter fem bombeeksplosjoner i Tasjkent 16. februar 1999 fengslet myndighetene tusenvis av personer. 19 personer ble dømt til døden etter farseaktige rettssaker.
– Regjeringen brukte krigen mot terror som påskudd for å gjennomføre massearrestasjoner. Det dreier seg uten tvil om et brutalt regime som ikke tillater noen form for opposisjonell tenkning.

Det finnes knapt noen opposisjon i landet. Mange opposisjonelle har basert sin virksomhet i utlandet. Rundt om i Europa finnes det mange usbekiske organisasjoner som jobber for demokratisering av landet. Demonstrasjonen i Oslo fikk støtte av de to viktigste opposisjonspartiene Frihetspartiet (Erk) og Folke- bevegelsen enhet (Birlik).
– Opposisjonelle ble tvunget i eksil. Etter 15 år er situasjonen i landet uforandret. Vi har fått nok av at vi ikke kan se hjemmene våre. Nå krever vi at de europeiske land gjør noe for å hjelpe oss. Det nyter ikke at usbekere skal hjemsendes når de risikerer fengsel og tortur eller i verste fall døden, sier leder for demonstrasjonen i Oslo, Anwar Karimov.