Top 10 – initiativet til hele Norden?

– Jeg er ikke villig til å fortelle her og nå hvilke organisasjoner dette er, men jeg er veldig opptatt av at de som tar med ideen videre står for mangfold og integrering, sier Cooper.

Prosjektets mål er kartlegging og synliggjøring av suksessrike utenlandske kvinner i Norge.

– For noen år siden holdt Lisa Cooper et foredrag hvor hun snakket om at internasjonale kvinner som sitter i lederstillinger er usynlige i media. Så spurte folk hvem disse kvinnene er, og hun kunne ikke si det der og da, fordi det ikke har vært gjort noe research på det, sier Joanne Nerland, nestleder av AIPBW.

– Vi vil vise at det fins høyt kvalifiserte kvinner som gjør karriere i Norge, sier Nerland.

De fikk 68 nominasjoner, og plukket først ut 20 kvinner. Høyprofilerte organisasjoner i Norge, som Innovasjon Norge, var med på å plukke ut de ti toppkandidatene. Et kriterium var at de nominerte kvinnene ikke kunne ha etnisk nordisk opprinnelse.

Spennende nye prosjekter
Nerland mener jobben AIPBW gjør er viktig fordi det er så vanskelig å være fremmed i Norge.

– I Canada hvor jeg komme fra behøver vi ikke slike prosjekter ettersom integreringen av utenlandske kvinner ikke er så problematisk som i Norge. Dere har et veldig homogent samfunn. Det er ikke umulig å ha karriere i Norge, men det krever mye mer anstrengelse, sier Nerland.
40 prosent av organisasjonens medlemmer er norske, mens 30 kommer fra Nord-Amerika. AIPBW har til sammen rundt 170 medlemmer fra 41 forskjellige land. De møtes en gang i måneden, da inviterer de spennende foredragsholdere.

Til neste år har de invitert gründerne av Kafé Brenneriet. De skal fortelle om sine erfaringer med å etablere en bedrift.

Organisasjonens leder, Caroline Sutton, sier det viktigste når man søker jobb i Norge er hvem man kjenner.

– Immigrasjon er noe nytt for Norge. Dette er et lite nettverksland. Når du søker en jobb er det viktigste hvem du kjenner og ikke så mye hva du kan, sier hun. Jeg kom til AIPBW fordi jeg trengte et nettverk. Organisasjonen er viktig fordi den gir utenlandske kvinner et sted å gå, samt muligheten til å opparbeide seg et nettverk, mener hun.

Ensidig media
– Da vi offentligjorde resultatene fra undersøkelsen om Top 10, ble jeg gledelig overrasket over de positive tilbakemeldingene. For to år siden kom det mange avisartikler om utenlandske kvinner og det eneste mediene viste var bilder av muslimske kvinner med hijab, som vi føler bare er ett av bildene av den utenlandske kvinnen i Norge.
– Da startet vi prosjektet ”Hidden Assets” som skulle kartlegge kompetansen til de utenlandske kvinnene. Vi fant ut at ikke-vestlige kvinner hadde det spesielt vanskelig. Vår research viste at det ikke var norske kunnskaper som var nøkkelen til utenlandske kvinners suksess i Norge, men engelske.
Prosjektene deres har som hovedmål å gi et nytt fokus, derfor bruker de begreper som internasjonalt talent og internasjonal kompetanse i stedet for ord som fremmedkulturell eller fremmedspråklig, understreker Sutton.

Rollemodeller
– Kvinnene som ble valgt til Top 10 måtte være villige til å bli rollemodeller. De vant også en reise med Hurtigruta. Litt før vi skulle komme ut med pressemeldingen, ringte vi dem for å informere dem, forteller Caroline Sutton.

AIPBW jobber med europeiske organisasjoner for å få flere kvinner i inn i styrerommene, i tillegg til å profilere foregangskvinner på den internasjonale arenaen.

Organisasjonen prøver hovedsakelig å hjelpe kvinner fra Øst-Europa og Afrika. Kvinnene fra Amerika har det ifølge Caroline Sutton mye enklere.

AIPBW planlegger å gjøre Top 10 til en tradisjon. De møtes igjen på et seminar i begynnelsen av 2005, for å legge planer for det videre arbeidet. Organisasjonen feiret 10-års jubileum i år.