En ødelagt landsby

Fiskeren Ravi tok seg tid til å snakke om sin opplevelse mens han vemodig ser på hva som er igjen av Navalady.

Til tross for at han er sjøerfaren har han fortsatt flommen i tankene. Han fisket sammen med venner når flommen ankom kysten av Sri Lanka.

– Vi var ute på lagunen når flommen kom. Inne i båten kunne vi se at vannivået hadde steget fem-ti meter, og plutselig kunne vi ikke se annet enn vann rundt oss.

– Hele landsbyen var antagelig oversvømmet, men vi innså ikke hvor alvorlig dette var før etter flommen. Fra fiskerbåten kunne vi se folk som hang i trærne og som fløt på lagunen. Hele landsbyen var som slengt rett i havet.

Han angret på at han ikke kunne redde flere, og takket srilankiske soldater for hjelpen.

– I all hylingen prøvde vi å få inn så mange som mulig inne i båten. Til slutt fikk vi mer enn hundre inn, helt til båten min gikk sønder og sammen. Ved lavvann så jeg de flytende kroppene som vi ikke kunne redde renne ut i havet. Kroppene som ble igjen i land kremerte vi.

Hardt skyts mot
myndighetene
N. Soundararajah mistet blant annet to barn i flommen, men reddet sin kone. Han var nettopp kommet tilbake til Navalady etter å ha gjennomført den obligatoriske 8 dager lange ritualene for sine omkomne slektninger, slik det er vanlig hos hinduene.

Soundararajah er sint og skuffet over srilankiske myndigheter, som ikke var i stand til å varsle innbyggerne om flodbølgen.

– Vi kunne ha reddet oss og familiene våre så lenge vi hadde blitt varslet. Eiendelene våre kunne vi uansett få tilbake.

Soundararajahs svoger, S. Henman, var utrøstelig mens han lot seg intervjue. Han har mistet flere enn Soundararajah, hvor mange av disse er savnet. Han er også skuffet over myndighetenes manglende varslings- og katastrofetiltak.

– I landsbyen hadde vi rundt 300 båter. Hvis vi hadde fått en 5 minutters varsling kunne vi ha hoppet opp i båtene, seilet inn i lagunen og reddet oss.
En unggutt i landsbyen hadde fortalt dem om at regjeringen ville gi hver og en som ble igjen i landsbyen en erstatning på ca. 30 000 srilankiske rialer. Begge mennene så på dette som en hån.

– Ingen av oss to kommer noensinne til å bo her igjen. Navalady er ikke en landsby, men en kirkegård. Hadde man hatt et varslingssystem så ville ikke noen ting av dette skjedd. Hvis de offentlige tjenestemennene virkelig var interesserte i vår lidelse, så kan de slå seg ned her i landsbyen, tordnet Henman før han og svogeren avsluttet med en lang tirade skjellsord mot landets regjering.

Redsel og psykiske
plager opp i været
Veldig mange av de som overlevde ønsker ikke å snakke om flommen, til det er minnene for mange og for sterke.

Som konsekvens av slike naturkatastrofer kommer de psykiske og posttraumatiske problemene.

– Jeg blir redd hver gang jeg hører noen løpe eller skrike, forteller Gowreesan, en hovedfagsstudent ved Easter University som befant seg i området. Han klarte å komme seg i tide i sikkerhet og sliter med sterk skyldfølelse, i likhet med andre overlevende.

– Når jeg så vannmassene løp jeg opp til balkongen til et annet hus, hvor jeg kunne se alle som ble tatt av vannet. Ennå kan jeg høre skrikene deres inni meg.

Han kan ennå ikke fatte hvordan man ikke kunne forutse flodbølgen.

– Folk sier at vi bor i en «global village» og at verden har blitt mindre. Men vi fikk ikke med oss noe som hendte tre timer før katastrofen, noe som var livsviktig. Skal dette være informasjonssamfunnet?

Gowreesan prøver å finne et halmstrå av håp i en ellers mørk ny hverdag etter flommen, men frykter for fremtiden. – Frykten for å miste livet har tatt over fullstendig. Nesten hele vår generasjon har blitt utslettet.

Lite igjen av
lokalsamfunnet
Før flodbølgen var Navalady et velutviklet tettsted og et sentralt knyttepunkt mellom to hovedveier i Sri Lanka: Trimcomalee- og Colombo-Batticoloa-veiene.

Navalady har i lang tid hatt en sterk tilknytning til militæret ettersom begge veiene leder til leirer som ligger i nærheten. En stor del av innbyggere har hatt hæren som sin arbeidsgiver og mange srilankiske soldater har stilt opp under hjelpearbeidet.

I dag er det nesten ikke noen ting igjen. Politiet anslår over 300 som omkomne eller savnede, men i følge lokale kilder skal tallene være over 1 000.

Navalady er blitt en spøkelsesby og et stort gravplass, slik som andre småsteder i Sri Lankas nordlige kyst.