“Å kikke gjennom nøkkelhullet”

Author Recent Posts Alfredo Biamont Latest posts by Alfredo Biamont (see all) Etterlyser fokus på andre faktorer enn kultur og religion som årsaker til høy smitte - 22.04.2021 Sanitære kontrollregler styrkes i Oslo byggeplasser - 02.03.2021 Årets ERAS festival finner sted 24. og 25. august - 03.08.2019 – Vi holder på å sette sammen en […]

– Vi holder på å sette sammen en antologi som skal inneholde alt fra enkeltformulerte iakttakelser til dikt, essayer, personlige beretninger og kommentarer som omhandler situasjonen for afrikanske innvandrer, asylsøkere og flyktninger, samt deres erfaringer og opplevelser før de kom til Norge, sier Zainab McCoy som står bak initiativet.

Målet med boka er å oppmuntre afrikanske kvinner og menn til å åpne seg, og å dele sine erfaringer gjennom skriftlige betraktninger, å synliggjøre den ekstraordinære bredden og rikdommen som preger det kunstneriske uttrykket hos afrikanske asylsøkere og flyktninger som bor og arbeider i Norge, forteller McCoy.

– Vi er mer interessert i hva asylsøkere og flyktninger har å si enn i måten de uttrykker det på. Alle innslag som godtas, vil bli redigert. Hvis nødvendig, skriv på ditt eget språk, alle innslag vil bli oversett til norsk og engelsk. Du vil bli kontaktet i løper av 2 uker hvis vi velger å bruke bidraget ditt. Vi er spesielt interessert i hvordan svarte kvinner har overvunnet vanskelige situasjoner, sier hun.

Emnene som inkluderes er blant annet livskvaliteten i hjemlandet, helsestell, språkproblemer, livet i en flyktningleir, hva en synes om arrangerte ekteskap, hva som er bra med å være en svart kvinne/mann i hjemland, hva slags støtte får du fra dine kvinnelige venner, osv.