Har du blitt utsatt for diskriminering?

På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Etnisk diskriminering kan være forskjellsbehandling som baseres på etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion, livssyn og språk. Dersom du behandles annerledes enn andre kunder, arbeidstakere eller elever på grunn av din etniske bakgrunn, kan du ha vært utsatt for etnisk diskriminering. Du trenger ikke å akseptere det. Du har rett til å si fra om og kjempe mot forskjellsbehandling som oppstår på grunnlag av nasjonalitet, trosbekjennelse, hudfarge eller etnisk opprinnelse.

SMED kan hjelpe deg med å gi informasjon om dine rettigheter, gjøre en juridisk vurdering av saken din, henvise deg til riktig kontor, delta i forhandlingsmøter og rettsmøter, SMED mottar saker om etnisk diskriminering fra hele landet.

Du du kan få dekket reisekostnader for å komme til SMEDs sitt kontor i Oslo. Dette skjer etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. SMED har også et gratis telefonnummer som du kan ringe for å snakke med noen av SMEDs saksbehandlere. Telefon nummeret er 22 24 69 70.