De dør alene

– Men det er unntakene foklarer Phogole, – for det meste må vi drive opplæring i hvordan de skal pleie alvorlig syke og døende. Vi besøker alle syke minst en gang i uka, opplyser han.
Phogole jobber i Oasis Rover Crew, en av to søsterorganisasjoner i townshippet KwaThema øst for Johannesburg som jobber med rådgivning og informasjon om hiv/aids. De driver også opplysning om hvordan syke skal pleies og foretar hiv/aids testing. Testen gir svar på om du er hiv/positiv etter ti minutter.

Hiv-testen er viktig for å forebygge
– Det er viktig at folk tester seg og kjenner sin status, sier han, – bare når de selv er klar over sin hiv-status kan de beskytte seg selv og andre. Er testen negativ, ber vi folk komme tilbake om tre måneder for å ta en ny test. I de tilfellene der testen slår positivt ut tilbyr vi folk rådgivning, forklarer Majoy.
Han er en sterk talsmann for sikrere sex og bruk av kondom og mener femidom er en viktig nyvinning for kvinner. Han lærer dem å sette det på plass og bruke det.

Femidom
– Femidomet gir kvinnene en reell makt over egen kropp og seksualitet, mener han, – en reell rett til å beskytte seg mot hiv. Ektemenn som nekter å bruke kondom, men likevel forlanger sex i ekteskapet gir dem ikke alltid den retten, slår han fast.
Oasis Rover Crew driver også opplysningsarbeid i kampen mot aids. Metoden er enkel og direkte: – Vi har dør til dør aksjoner hvor vi banker på hos folk, deler ut brosjyrer og snakker med folk om hiv-smitte, hvordan man kan beskytte seg og inviterer dem til rådgivning om de eller andre i familien er hiv-positive.
For øyeblikket mottar Oasis Rover Crew 250 mennesker i måneden. De kommer for rådgivning. Til sammen har de to Rover-lagene 11 faste ansatte og 30 frivillige som jobber gratis.

Foreldreløse barn
En av de viktigste oppgavene foruten folkeopplysning og testing er å ta seg av syke og andre som er direkte eller indirekte rammet av aids. Dette gjelder ikke minst alle ungene som er blitt foreldreløse på grunn av epidemien.
-Vi har 45 foreldreløse barn i townshippet, forklarer Majoy. – Hver dag drar vi rundt til dem med ferdiglagede måltider til dem slik at de i det minste får seg sunn mat.
Virksomheten finansieres av donasjoner. Hovedsponsor er gruveselskapet Impala Plants som tjener sine penger på utvinning av platinum.
Oasis Rover Crews ønsker kontakt med helseoprganisasjoner i Norge.

FAKTA
UNAIDs beregninger viser at så mye som 20 prosent av Sør Afrikas befolkning på omtrent 45 millioner mennesker kan være smittet av aids. Ifølge Treatment Action Campaign dør 600 mennesker hver dag som følge av aids. Produktiviteten i næringslivet er redusert med fem prosent som et resultat av epidemien. Det er en ulykke i et samfunn hvor arbeidsledigheten er på 40 prosent og man er avhengig av vekst i næringslivet for å skape flere arbeidsplasser.