Økonomisk rot anmeldes

0Shares

Ungdomsorganisasjoner som forsøker å svindle til seg penger er ikke et nytt fenomen. AUF og Målungdom har tidligere vært i søkelyset for underslag i millionklassen. Målungdom, som oppga ikke-eksisterende medlemmer ved søknad om tilskudd, hadde rutiner for systematisk å svindle til seg penger. Det var så profesjonelt organisert at dette ikke ble oppdaget før en av de som kjente til virksomheten tipset politiet.

Etter det Utrop erfarer skal rapporten fra revisjonsfirmaet Pricewaterhouse Coopers som har undersøkt regnskapene til de to ungdomsforeningene på oppdrag fra blant annet Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi), inneholde forhold som dokumenterer økonomisk rot. For enkelte utbetalinger av lønn ble det ikke trukket skatt, mange kontantuttak stemte ikke med posteringene i regnskapet, kontantbetaling av faktura, osv. Spørsmålet som ikke besvares av granskerne er om økonomisk rot er resultat av mangel på kunnskap om regnskapsføring eller om det er forsøk på svindel. Dette overlates til politiet å finne ut av.

Men granskingsrapporten har en vesentlig mangel. Granskerne har ikke undersøkt sakspapirene til tilskuddsgiverne som søknad, tilsagnsbrev og rapporter. Tilskuddsgivernes kontroll og tilsyn er ikke gransket. Det er ikke satt spørsmålstegn ved hvorfor det ble gitt ytterligere støtte selv om revisor skrev såkalt nummerert brev om mangel på skattetrekkskonto.

En anmeldelse er på sin plass, og dette er et viktig signal til alle som får offentlige midler. Unødvendig mange organisasjoner som opprettes og legges ned, de samme personer som står bak flere organisasjoner, penger som honoreres til medlemmer i form av for eksempel kontantkort osv, er ikke uvanlig. Spesielt har dette vært en tendens blant somaliske organisasjoner.