Fagforum om flerkulturelt barne- , ungdoms- og familiearbeid

Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere arrangerer 7.mai et fagforum om hvordan vi kan drive et godt arbeid for barn, ungdom og voksne i en flerkulturell kontekst.

Målgruppen er de som jobber med barn, ungdom og familier i en flerkulturell kontekst, i menighet, organisasjoner, lokalmiljø eller andre sammenhenger.

Se programmet.