Storberget og Strand må handle eller gå

Knut Storberget (AP) er justisminister og Tove Strand er direktør i Ullevål sykehus. Det som er felles for disse to er at de ikke har innrømmet rasisme i det offentlige, eller tydelig nok arbeidet mot å forebygge rasisme i det offentlige rom.

Utrop skriver om politirasisme flere steder i Norge i denne utgaven: Molde, Tønsberg og Trondheim. Dette er kun få saker som er kommet i media. En av politimennene som tok kvelertak på afrikanske Baidoo i 1999 er igjen anklaget for rasisme. Han hører til politiet i Trondheim, og nylig ble det avslørt rasistiske bilder på veggen på politistasjonen. Men politimannen er ikke suspendert fra stillingen. Kameratene til de anklagede politimennene etterforsket saken, men riksadvokaten ønsker mer etterforskning. Likevel er det de samme politikameratene som skal etterforske saken.

Justisministeren vil ikke kommentere en sak som er under etterforskning. Men han gjør heller ikke noe for å forebygge rasisme innen politiet. Etter såpass sterk kritikk burde Storberget løftet en finger. Rasisme er ulovlig, og det er således kriminelt å handle rasistisk. En kvitteringsordning ble foreslått etter modell fra England. Politiet må gi en kvittering hver gang de stopper noen på gata, men forslaget gikk ikke gjennom. Kanskje har politiet noe å skjule? Spørsmålet er om Storberget er justisminister for alle.

Ambulansepersonellets holdninger og sykehusledelsens medieutspill i Ali-saken er ikke undersøkt i sykehusets interne granskingsrapport. Dette til tross for at Helsetilsynet mente ambulansesjåførene hadde en diskriminerende undertone. Selv om Ullevål beklaget sjåførenes handlemåte har ledelsen konstant benektet rasisme. En av direktørene gikk ut og sa at vedkommende kjente de to ambulansesjåførene, og at ingen av dem var rasister. Senere viste det seg at den ene sjåføren hadde vært med i en nynazistisk organisasjon, og sykehuset ble etter hvert nødt til å ta selvkritikk for uttalelsene sine. Utrop er enig i at en evaluering av sykehusledelsens uttalelser til media i dagene etter hendelsen i Sofienbergbergparken hadde vært på sin plass.

Ordet rasisme blir knapt nevnt noen steder i rapporten. En slik unnlatelse fra Ullevål sykehus, som har 15 000 oppdrag i året, er kritikkverdig. Strand mener Ali-saken er et unntak. Men Ali-saken kan være toppen av isfjellet, og er en av de få sakene som nådde media. Mørketallene er store. Det er nå riktig å spørre om Strand egner seg til å lede en flerkulturell institusjon. Hun har ikke tatt tak i mulig rasisme.

Både Strand og Storberget må nå handle eller vurdere å trekke seg fra sine stillinger