Å sette seg selv i bås

Mennesker er ikke skrudd sammen slik at de alltid definerer sin egen identitet ut fra etnisitet og nasjonalitet. Miljøet og situasjonen avgjør hva slags identitet som trer fram.