Samarbeider om papirløses helse

En av truslene er tuberkulose, som kan være dødelig om den ikke blir behandlet.

–  Uten behandling dør vel halvparten av pasientene. Behandlingen tar minst seks måneder, og det er her utfordringen med de papirløse innvandrerne ligger. LHL er opptatt av å sikre at personer i en slik situasjon jevnlig kommer til behandling over en såpass lang periode. Personer uten lovlig opphold i Norge er naturlig nok skeptiske til offentlige myndigheter. Helsevesenet har taushetsplikt og tilbyr gratis behandling for tuberkulose uansett status. Likevel kommer mange for sent, eller ikke i det hele tatt, med mulig tragisk utgang. I tillegg er det viktig å hindre smittespredning.

Det forteller Mona Drage, bistandkonsulent i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). LHL samarbeider med Kirkens Bymisjon om å finne ut hvilke behov papirløse immigranter har og hvordan disse best kan løses.

–  Man kan få tuberkulose hvor som helst i kroppen, men i hovedsak er det tuberkulose i lungene som er smittsom. Når pasienten kommer til behandling blir man fort smittefri. I mange europeiske land finnes etablerte helsetilbud for papirløse immigranter. Foreløpig har vi ikke noe tilsvarende i Norge. I Nederland utgjøres syv prosent av tuberkulosetilfellene av papirløse, sier hun.

Solveig Holmedal Ottesen har ledet utredningen i Kirkens Bymisjon. Arbeidet har bestått av kartlegging fra 1. januar og frem til nå, forteller hun til Utrop. De har kalt prosjektet ”papirløse immigranter” og har spesielt hatt et helsefokus, men også sett på forholdene rundt bolig, arbeid og barns spesielle situasjon. Organisasjonen ønsker å samarbeide så bredt som mulig om et helsetilbud til de papirløse.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons.

Svensk løsning
Dagens Medisin rapporterte tidligere i år om Rosengrenska Kliniken i Sverige, som tilbyr helsehjelp én gang i uken til mennesker i skjul. Klinkken har ikke fast tilholdssted og styres via mobiltelefon.  Alt arbeidet er frivillig og ubetalt.  For de alvorlig syke har Rosengrenska et samarbeid med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Politiet vet om virksomheten, men unnlater å gripe inn. Det har forekommet tilfeller hvor flyktninger døde en for tidlig død, fordi de ikke kom tidsnok til lege. Klinikkleder Anne Sjögren sammenligner i artikkelen de papirløse med de fredløse i gamle dager. De er satt utenfor samfunnet, de kan bli voldtatt eller ranet, og de har ingen rettigheter.

Nettverk
Mads Harlem, juridisk rådgiver i Røde kors forteller til Utrop at Røde Kors, i likhet med Kirkens Bymisjon, ser fordelen i å samle frivillige organisasjoner og instanser som vil arbeide mer systematisk med humanitær assistanse til irregulære immigranter i Norge.

– Vi har etablert et nettverk med blant annet Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Leger uten grenser og Legeforeningen, sier Harlem.

Røde Kors håper å få med Amnesty International Norge i nettverket, og Amnesty bekrefter overfor Utrop at generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs deltar på et planleggingsmøte i slutten av mai.

–  Målet er at vi skal kunne tilby humanitær assistanse til irregulære immigranter i Norge. Blant annet jobber vi sammen med Kirkens Bymisjon for å se på muligheten for å opprette en helseklinikk. Vi ønsker også å starte en egen besøkstjeneste ved internatet på Trandum, sier Harlem.

Plikt til å hjelpe
Regjeringen har gitt uttrykk for at det kan være straffbart å gi hjelp til utlendinger som oppholder seg ulovlig i landet. Røde Kors har derfor jobbet mye med den nye Utlendingsloven, og er glad for at Stortinget nå har presisert at det ikke er straffbart å gi humanitær assistanse til irregulære emigranter som har et humanitært behov.

– Røde Kors oppgave er ikke å ta stilling til hvem som oppholder seg ulovlig i Norge, men å hjelpe de som faktisk befinner seg her og som har et humanitært behov, sier Harlem.

Fakta
Tuberkulose
-Smitter ved dråpesmitte. Hvert tredje menneske på jorden er smittet, men få blir syke.
– Rundt ti prosent av befolkningen I Norge er smittet, men veldig få blir syke. De fleste er smittet før 1950
-Tuberkulose er blitt karakterisert som en fattigdomsykdom, fordi den oftest rammer mennesker som lever under fattige og vanskelige forhold.
-BCG- vaksinen blir gitt til alle 9- klassinger for at de ikke skal bli smittet i utgangspunktet.
-Tuberkulose har mange ulike sykdomsforløp, men kan begynne med langvarig hoste og feber, og pasienten går ned i vekt.

Fakta
Papirløse
– Papirløse innvandrere og flyktninger bor i Norge uten gyldig opphold.
– Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) anslår at mellom 5000 og 10 000 mennesker lever i skjul i Norge.
– Papirløse har svært begrensede rettigheter. Den nye utlendingsloven åpner imidlertid for humanitær hjelp.
– Flere organisasjoner i Norge samarbeider nå om å opprette et tilbud for de papirløse.