Prevensjon på muslimsk vis

Kjetil Hegna
Latest posts by Kjetil Hegna (see all)

Muslimene Utrop har vært i kontakt med i forbindelse med denne artikkelen er imidlertid enige om følgende: Sex må foregå innenfor rammene av ekteskap, noe annet er ikke forenlig med islam. Sterilisering er forbudt. Og abort er kun lov når det står om livet til kvinnen.

Enige ektefeller
Imam Hafiz Mehboob-ur-Rehman i Islamic Cultural Centre (ICC) mener det finnes tilfeller hvor muslimer kan bruke prevensjon, så fremt begge parter er enige om det.
Fare for funksjonshemming er en gyldig årsak.

– Dersom ekteparet har et funksjonshemmet barn fra før, og gjentakelsesfaren er stor, er det greit å bruke prevensjon, sier han.

Dårlig økonomi er ingen gyldig grunn til ikke å få barn, men dersom foreldrene er under utdanning og en barnefødsel vil gå utover studiene, er det greit å utsette graviditeten. Det samme er tilfelle når mor ammer eller når foreldrene ikke kan gi eksisterende barn en forsvarlig oppdragelse med riktige verdier, fordi et nytt barn er på vei.

Ifølge imamen spiller mor en viktig rolle de første leveårene, for ifølge profeten har hun tre ganger så stor respekt som far.

Opp til Gud
ICC holder til i midlertidige lokaler over et bilverksted i Gamlebyen i Oslo. På telefonen, når vi avtaler tid og sted for intervjuet, snakker imamen norsk. Når vi møter ham må vi imidlertid ha en tolk for å kommunisere med den hyggelige, eldre skjeggete herren iført shalwar (posebukser journ. anm).

Hafiz Mehboob-ur-Rehman understreker at selv om en muslim begår en synd, kan ingen ta fra vedkommende retten til å kalle seg muslim.
– Det blir en sak mellom Gud og vedkommende.
    – Opplever du at ungdom lytter til deg?
– Mange unge kommer til oss, hører på oss og får råd. Men mange går også til andre imamer, noe som er helt greit, svarer han.

Søkte råd
En som har søkt råd hos en annen muslimsk menighet er innsenderen av et spørsmål gjengitt på nettsidene til Norges største muslimske menighet, World Islamic Mission Norway. Vedkommende spør om når det ifølge islam er tillatt å bruke prevensjon.

I sitt svar påpeker imam Najeeb-ur-Rehman Naz at i henhold til islamsk rettsvitenskap er prevensjon i noen tilfeller både forbudt, tillatt og påbudt. Det er forbudt å praktisere prevensjon dersom man frykter og ikke kunne forsørge barn på grunn av fattigdom, skriver han.

Bevare figuren
Men det finnes også en del gyldige årsaker. Dersom en fødsel inntreffer såpass kort tid etter den foregående at det vil medføre dårligere omsorg og oppvekst for barnet, er det lov. At kvinner er midt i en utdannelse er også en legitim grunn.

Noen litt mer spesielle årsaker er det kanskje at imamen mener prevensjon er tillatt dersom mannen ønsker å bevare ektefellens skjønnhet, eller at ektemannen på grunn av kjærlighet til sin bedre halvdel ønsker å spare henne for bryet og smertene en graviditet og fødsel innebærer. Et påbud om prevensjon inntreffer ifølge Naz når en lege vurderer at en fødsel vil være livsfarlig for kvinnen.

Aldri hørt om
Overfor Utrop utdyper Naz punktet om at prevensjon er greit dersom mannen ikke ønsker at kona skal miste figuren.
– Dette er en årsak som ikke er så vanlig. Men det er en helt lovlig begrunnelse å benytte seg av i lys av islamsk lov, sier han.
Argumentasjonen er ukjent for Naz sin kollega i Islamic Cultural Centre.
– Denne argumentasjonen kjenner jeg ikke til. En kvinnes figur vil uansett endre seg etter hvert som hun blir eldre, sier Hafiz Mehboob-ur-Rehman.

Ulike lovskoler
Najeeb-ur-Rehman Naz  i World Islamic Mission mener det er helt naturlig at imamer har ulike oppfatninger av hva som er synd.
– Innenfor islam finnes det fire lovskoler som alle er like gyldige. Islamsk lov er basert på forskjellige kilder, som tar i bruk ulike hendelser fra profeten og følgevennenes liv, sier han.

Rehman i Islamic Cultural Centre mener norske muslimer bør lytte til den imamen de har mest tillit til.
– På enkelte punkter er det klart hva som står i Koranen, som at sex tilhører ekteskapet, mens på andre områder finnes det flere veier, og skriften er ikke like bastant, sier han.

Homofile muslimer
Når Utrop spør om Rehman vil oppfordre homofile muslimer til å bruke kondom dersom de har sex, svarer han med å stille følgende spørsmål tilbake til journalisten.
– Hva er det de frykter? De kan jo ikke få barn.
– Kanskje de frykter at de kan bli utsatt for seksuelt overførbare sykdommer?
– De som har slike problemer kan bare løse dem selv, svarer imamen.
Her griper informasjonsansvarlig i ICC, Arshad Jamil, inn og påpeker at det er kjempefint at homofile muslimer bruker kondom for å unngå å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer, men at seksuell omgang mellom to av samme kjønn ikke er akseptert i islam.

Ingen statistikk
Overlege Johannes Thorvaldsen ved Olafiaklinikken, som tilbyr rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, kan ikke si noe om homofile muslimers holdninger til, og bruk av, kondom.
– Det har vi ingen systematiske data på, så det kan jeg ikke uttale meg om, svarer han.
 – Er det mange homofile muslimer som oppsøker Olafiaklinikken?
– Svaret på det spørsmålet måtte baseres på løselige inntrykk og sånne uttalelser kommer vi aldri med, svarer Thorvaldsen.

Stoler ikke blindt på imamer

Den nye generasjonen norske muslimer søker mest mulig kunnskap for å forstå islam. Og de er ikke redde for å ta til motmæle mot imamer de mener er på ville veier.
Av Kjetil Hegna

– Ifølge islam har vi rett til å si ifra dersom det imamene sier ikke er i overensstemmelse med islam, sier psykologistudent Hajra Tajamal.
Utrop har samlet henne og et par venninner fra Blindern til en prat om islam og prevensjon. Det er en kunnskapsrik og reflektert trio vi møter. Samtalen flyter lett. Den ene uttalelsen avløser den andre. Zahra Afzal (22) og Hajra Tajamal (22) studerer psykologi, mens Sophia Hussain (22) går på helse, ledelse og økonomi.

Må ha en grunn
Utrop: – Når er det ifølge islam tillatt for muslimer å benytte prevensjon?
Hajra: – Det er lov innenfor ekteskapet, men det finnes regler.
Sophia: – Man må ha en gyldig grunn. Som at man er student og ikke har midler til å få barn, eller at et barn vil gå ut over studiene.
Zahra: – Man må ha en grunn. Det holder ikke bare å si at man ikke føler for å få barn.
Hajra: – Klarer man ikke å oppfylle sin plikt som forelder, og gi barna en oppdragelse som gjør dem til gode samfunnsborgere, har man en grunn. For på dommens dag blir man spurt om barneoppdragelsen.

Når passer det?
Sophia: – Men noen får aldri nok utdanning…
Hajra: – Det er galt å ha en holdning om at man ikke skal få barn i løpet av livet.
Zahra: – Man bør helst få barn mens man kan oppdra dem og ha tid til dem, og ikke er for gammel til å leke med dem. Men det er bra at moren har utdanning, for hun må kunne noe for å ha noe lære bort, både om religion og samfunnet.

Islam er logikk

Utrop: – Hva kan det komme av at imamer har ulike oppfatninger?
Sophia: – Det kan skyldes ulike lovskoler. Men islam er logikk, og det vi sier er mest logisk. At det er greit når man har en gyldig grunn.
Hajra: – Dersom det en imam sier ikke er i overensstemmelse med islam har muslimer ifølge islam rett til å si det.
Sophia: – For en muslim er det påbudt å søke både religiøs og verdslig kunnskap. Vi hører ikke blindt på imamer.

Rar begrunnelse
Utrop: – Er dere enige med imamen i World Islamic Mission som mener det er greit å bruke prevensjon dersom ektemannen ønsker å bevare konas skjønnhet?
 Zahra: – Det høres galt ut, og virker ikke logisk. Det blir så materialistisk. Mannen elsker vel ikke bare kona på grunn av hennes fysiske skjønnhet?
Sophia: – Kanskje han har formulert seg feil, og mener noe vi ikke forstår.
Haja: – Jeg har aldri hørt om dette før, og vet ikke hva han mener med det.

Antall barn
Utrop: – Dere sier at ifølge islam er det galt av kvinner ikke å ønske seg barn, samtidig som dere sier at islam er logikk. Er det logisk å få mange barn når verden er overbefolket?
Zahra: – I Pakistan oppfordres familier til ikke å få flere enn to barn.
Haja: – Det er lov å bruke prevensjon etter å ha fått ett barn, dersom man ønsker å gi det all oppmerksomheten.
Sophia: – Islam sier at muslimer ikke skal ha flere barn enn de kan forsørge eller oppdra ordentlig.

Sex og ekteskap
Utrop: – Hvordan er det å vente med å ha sex til ekteskapet?
Sophia: – Det er også mange kristne som holder seg til de er gift. Ekteskapet er spesielt, og et sted hvor man skal dele noe spesielt.
Zahra: – Flere av mine norske venner har allerede giftet seg. I arabiske land gifter de seg tidligere. Så den seksuelle debutalderen er lik den i Norge.