I 2021 ble det tatt 36 400 norskprøver. 11 200 var muntlige prøver. 25 200 var skriftlige prøver.

Muntlig prøve

45 prosent av dem som tok den muntlige norskprøven klarte nivå B1 eller nivå B2. Det er en økning på 4,4 prosentpoeng fra 2020.

Skriftlig prøve

Den skriftlige norskprøven består av tre delprøver: lytte-, lese- og skriveprøven.

Andelen med nivå B1 eller B2 var 45 prosent på lytteprøven. Det er en økning på 4,7 prosentpoeng fra 2020.

Andelen med nivå B1 eller nivå B2 var 47 prosent på leseprøven. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra 2020.

Andelen med nivå B1 eller nivå B2 var 40 prosent på skriveprøven. Det er en økning på 3,6 prosentpoeng fra 2020.

Nivå C1

Fra høsten 2020 kom norskprøven på nivå C1. Det er et høyere akademisk nivå. C1 har to delprøver.  En delprøve i lytte og skrive. En delprøve i lese og snakke.

I 2021 ble det tatt 53 prøver på nivå C1. 15 prøver klarte nivå C1.

Åtte av ti klarte samfunnskunnskapsprøven

I 2021 ble det tatt 10 260 prøver i samfunnskunnskap. 60 prosent av de som tok samfunnskunnskapsprøven, var kvinner i 2021.

Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

I 2021 deltok 22 200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 67 prosent av deltakerne i 2021 var kvinner. Det var deltakere fra 136 land. Syrere var den største gruppa. I 2021 kom over halvparten av deltakerne fra seks land: Syria, Eritrea, Thailand, Filippinene, Afghanistan og Tyrkia.

Antallet deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap fortsetter å synke. SSB tror det er fordi det kommer færre asylsøkere til Norge. Den enste gruppa i norskopplæringen som øker, er kongolesere (personer fra Kongo).

Se statistikken her. 

Skal du ta norskprøven? Les mer om norskprøven her.