Fra Nicaragua til barnevernspedagogikk

Barnas behov for nærhet og omsorg skal ivaretas på alle nivåer, enten det er grønt, gult eller rødt.
Foto: Harald Groven
Barn er det viktigste Miguel Ruiz' liv – både hjemme og på jobb.
0Shares
Tuva Rosenlund
Latest posts by Tuva Rosenlund (see all)

Da Miguel kom til Norge i 1998, hadde han lyst til å jobbe med barn. Etter å ha gått på norskkurs og jobbet på SFO, fikk han vite om yrket barnevernspedagog. Det syntes han hørtes veldig spennende ut. Dermed var både utdanning og yrkeskarriere avgjort for den unge mannen.

 
Foto : Andres Vargas
Miguel, som i dag jobber som barnvernskonsulent i bydel Nordre Aker i Oslo, mener barnevern er et viktig fag, det er både psykologi, juss og pedagogikk i ett. Han mener det er inspirerende å jobbe med voksne og barn, selv om men også kan bli emosjonelt berørt når man møter barn som ikke har det bra.

Lærte dere mye i utdannelsen om hvordan det er å være foreldre i et nytt land?

– Både ja og nei. Vi hadde noen forelesninger med en lærer som opprinnelig var  fra Sudan. Han har skrevet en bok om kulturelle problemstillinger som omfatter familier med annen bakgrunn. Dette temaet er veldig aktuelt. Det burde være en viktigere del av utdannelsen. Vi som jobber med foreldre og barn fra andre kulturer, har behov for mer kunnskap om dette. Av femten som jobber i barnevernstjenesten i min bydel, er det bare jeg som har innvandrerbakgrunn. Etter min oppfatning burde rekruttering av flere barnenevernspedagoger med annen bakgrunn burde være større enn det rekrutteringen skolene i landet har i dag.

Tenker du at det er viktig å styrke foreldrerollen til dem som kommer og skal være foreldre i en ny og annerledes kultur?

– Ja, absolutt. For små og store barnefamilier som kommer til Norge av ulike grunner er det viktig med informasjon og kunnskap om det å oppdra barn i en ny kultur. Det er viktig at foreldrene også får vite at i Norge fins det en lov og et hjelpeapparat som har ansvar for å beskytte barnas rettigheter.  I Norge forventes at foreldrene behandler barna med kjærlighet, respekt og grensesetting. Det er for eksempel forbudt  å slå barn her i Norge. Dette en en oppdragelsesstil som må endres.

Hva er viktig for deg som far?

– Det er viktig for meg å være en god familiefar og se behovene til barna mine. På Kjelsås i Oslo der jeg bor, er det et middelklassemiljø hvor man blir påvirket til å bli integrert. Jeg er glad i å gjøre aktiviteter med barna mine, gå på ski om vinteren, gå tur i skogen, spille fotball og håndball. Jeg skulle ønske at flere utenlandske foreldre ville engasjere seg i det barna driver med. Men det finnes også områder der utenlandske foreldre engasjerer seg for mye. Dette kan virke selvmotsigende, men i noen tilfeller legger foreldrene så stor vekt på at barna deres skal være flinke på skolen at de glemmer viktigheten av det sosiale. Noen vet for eksempel at barna deres spiller fotball, tennis eller håndball, men deltar lite på disse arenaene. Men barn liker å bli sett og få ros fra sine foreldre. Fritidsaktiviteter er dessuten en viktig arena for å fremme en god integrering og en viktig setting for å forlenge deres engasjement med tanke på å få mer sosialt innpass blant jevnaldrende.

Om Miguel

Navn: Miguel Angel Mejía Ruiz.
Yrkestittel: Barnevernskonsulent.
Utdanning: Barnvernspedagog fra Høgskolen i Oslo (2005-2008).
Landbakgrunn: Nicaragua.
Kom til Norge: 1998.
Sterke sider: God far, ser behovene til barna mine, ikke redd for å prøve nye ting, god i sport.
Svake sider: Jobber for mye, synes språk er vanskelig.

Først publisert i Utrops papirutgave i 2011