8000 syriske flyktninger frem mot 2017

Stortingsgruppene til samarbeidspartiene Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen gjennomgå retningslinjene for uttak av kvoteflyktninger.
Et politisk flertall på Stortinget har inngått en avtale om at Norge skal motta inntil 8000 syriske flyktninger for de neste to årene.
0Shares

For 2015 er det aktuelle antallet 2000 flyktninger, og 3000 for hvert av de påfølgende årene. 

– Hvis andre land i vår situasjon legger seg på samme linje, har FN kommet langt i å nå sitt mål. Norge har gitt et klart signal, uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre, da avtalen ble presentert i Stortingets vandrehall, ifølge NTB.

Foto: Arkiv.

Norge øker også bevilgningene til hjelpearbeid i nærområdene. I år skal det totalt bevilges 1,25 milliarder kroner, et beløp som økes til 1,5 milliarder kroner i 2016.

– Dette viser at Norge er villig til å stille opp, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Kontakter kommunene
Foreløpig er det foreslått at 80 millioner kroner settes av på statsbudsjettet for 2015, hvor av 50 millioner gis som tilskudd til kommunene som tar imot flyktninger utover det folketallet i kommunen tilsier, og utover IMDIs anmodning.

30 millioner kroner er også foreslått satt av til å øke Husbankens ramme for tilskudd til utleieboliger.

Saken vil bli avgjort av Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 19. juni.

– IMDi legger opp til å bruke ekstra plassene så raskt som mulig. Vi har allerede vært i kontakt med kommunene som har fattet vedtak uten forbehold. Og vi tar nå kontakt med de kommunene som har forbehold i vedtakene, sier Bjørn Holden, stabsdirektør i IMDi.