Yrkestrafikkforbundet: – Forstemmende av NHO

Sjelden pause: utenlandske lastebilsjåfører som kjører i Norge har færre pauser og må ofte neglisjere sikkerhetsstandarden for å være konkurransedyktige, viser nye funn fra Transportøkonomisk institutt.
– Ennå før allmenngjøringen av tariffavtalen for godstransport har trådt i kraft, forsøker NHO logistikk og transport å underminere ordningen, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet. NHO mener på sin side at de forholder seg til tariffkravene.
0Shares

Furøy reagerer kraftig på at direktør Erling Sæther i NHO logistikk og transport finner tiden inne til å ytre sin bekymring over at allmenngjøringen av godstransportavtalen vil ”virke mot sin hensikt” og at ”siste rest” av internasjonal transport vil forsvinne ut av landet.

– NHO ser åpenbart en oppgave i å fortelle norske bestillere at de kan omgå EUs utstasjoneringsdirektiv ved å bestille oppdrag fra utlandet. Det er ganske forstemmende, sier Furøy, ifølge NTB.

 
Foto : ytf.no

Han legger til:

– At NHO logistikk og transport har motarbeidet allmenngjøringen er velkjent. NHO tapte i Tariffnemnda. Men vi kunne i det minste vente NHO har såpass respekt for en ordning som ikke har trådt i kraft ennå, at de anmodet sine medlemmer om å akseptere den beslutning som er fattet, heller enn å anbefale dem å omgå den.

Forholder seg til tariffkravene
Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, sier til utrop.no at man ser ingen grunn til å innlede en diskusjon med YTF på dette feltet. Istedet viser han til følgende uttalelser far ham selv på transport.no: 

– NHO Transport forholder seg til Tariffnemndas fortolkning av dette. Denne tilsier at allmenngjorte lønnssatser skal benyttes når oppdrag blir berørt av EUs utsendingsdirektiv, noe som medfører at sjåfører på internasjonale transportoppdrag skal ha minstelønn når mottakerne av varene eller tjenesten befinner seg i Norge.

Om hvordan etterlevelsen av forskriften om minstelønn skal kontrolleres, sier han:

– Vi ser dette som Arbeidstilsynets ansvar, og vi har avtalt et møte med dette tilsynet 30. juni for å høre hvordan kontrollene av norske og utenlandske transportører vil foregå. Det er spesielt viktig å få frem hvilken dokumentasjon som kreves og sikre at kontrollene blir rettet inn mot aktører med størst sannsynlighet for overtredelser. Vi vil umiddelbart etter dette møtet sende mer informasjon til foreningens godsmedlemmer.

 
Foto : nho-transport.no

Bakgrunn

Forskriften om allmenngjøring av minstelønnssatsen for godssjåfører i Transportoverenskomsten og Godsavtalen trer i kraft 1. juli. Tariffnemnda har også vedtatt at minstelønnssatsen i Bussbransjeavtalens turbildel skal allmenngjøres. Det er imidlertid fortsatt uklart når allmenngjøringen på turbilsiden blir iverksatt, men dette vil sannsynligvis bli avgjort før sommerferien.

Imidlertid er det blitt skapt en del uklarheter om når allmenngjorte lønnssatser på godssiden skal anvendes. Det er udiskutabelt at minstelønn skal betales til norske arbeidstakere og utenlandske sjåfører på kabotasjeoppdrag i Norge. Det har imidlertid blitt trukket i tvil hvordan reglene skal tolkes når det gjelder internasjonal transport.