Nordmenn bak såpedugnad for fattige pakistanere

Amar Bokhari sin stiftelse LAMS har delt ut 7.000 såpestykker til alle husene i Sultan Town, som ligger utenfor millionbyen Faisalabad.
Inntekten forsvant for fattige i Pakistan da pandemien stengte fabrikkene. I landsbyen Sultan Town er det delt ut såpe og mat fra den norske stiftelsen LAMS.
31Shares

Blant landsbyens 1.500 husholdninger er det delt ut 20 tonn matvarer til de fattigste, som har fått store problemer etter koronapandemien. I tillegg er 7.000 såpestykker fordelt til alle husene i Sultan Town, som ligger utenfor millionbyen Faisalabad.

– Da vi iverksatte aksjonen, var tanken å bidra til å forhindre smittespredning ved å tilby såpe og informasjon om håndhygiene, sier Amar Bokhari.

Bokhari, som selv er fra Lillehammer, er styreleder i stiftelsen LAMS og leder selskapet som driver veveriet i landsbyen. De driver også en skole med 700 elever.

(Faisalabad, Pakistan)
Såpe er mangelvare for fattige i Pakistan under pandemien. I landsbyen Sultan Town, rett utenfor millionbyen Faisalabad, deles det ut såpe som er samlet inn via den norske stiftelsen LAMS.
Foto : Stiftelsen LAMS

Over hele Pakistan ble fabrikker og kontorer stengt 23. mars.

I Sultan Town har veveriet betalt lønn til sine 300 ansatte selv om alt har vært stengt. Men mange andre fattige som er dagarbeidere, står uten penger på grunn av stengingen.

– Vi overvåker situasjonen nøye. Stengingen er nå inne i sin fjerde uke. Myndighetene forlenget den nylig med ytterligere to uker, men har gitt dispensasjon til en rekke bransjer, slik at noe av økonomien kan komme seg på beina igjen. Det betyr at flere i Sultan Town etter hvert får anledning til å jobbe litt, tjene noen slanter og kjøpe inn mat, sier Bokhari.

Enkeltpersoner, butikkjeden Kid og flere organisasjoner har vært med på innsamlingen. Veveriet og skolen jobber for at landsbyen Sultan Town skal bli en foregangslandsby og oppnå FNs 17 bærekraftmål innen 2030.