Kan bli årets sosiale entreprenør for sitt arbeid med rus og psykisk helse

Suad Abdi og MIO er nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2020.
Foto: Lena Eidem, Rus og Samfunn
Suad Abdi og minoritetenes interesseorganisasjon (MIO) vil forbedre rus- og psykiatriomsorgen for minoriteter.

Årets Sosiale Entreprenør er en hederspris som tildeles en virksomhet som har et særskilt potensial for å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Vinneren belønnes med en halv million kroner.

Suad Abdi er nå nominert for sitt arbeid med rus og psykisk helse for minoriteter i Norge.

Adbi forteller Rus og Samfunn at hun så at dagens rus- og psykiatriomsorg ikke var effektiv for de med minoritetsbakgrunn, så hun bestemte seg for å gjøre noe med det.

– Det var et stort gap mellom minoritetsmiljøene og deres behov, og systemet. Og i de fleste tilfellene var det personen som måtte tilpasse seg behandlingene og systemet. Å myke opp og tette dette gapet ble vårt mandat, sier hun til Rus og Samfunn.

Abdi har utdanning innenfor hjelpepleie, statsvitenskap og internasjonal politisk økonomi, men valgte å jobbe i Kirkens Bymisjon. Der oppdaget hun problemene og ønsket å gjøre en forskjell.

I 2019 stiftet hun Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO). De skriver på Facebook at de har som mål å være et talerør for minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn som sliter med rus og psykiske utfordringer. De vil være brobygger mellom minoriteter og det norske helsevesenet.

Psykisk helse og rus er ofte forbundet med skam og tabuer for mange med minoritetsbakgrunn, og Abdi mener det er et stort behov for informasjon i minoritetsmiljøene (Rus og Samfunn). Dette er noe av det organisasjonen jobber med, og de prøver å nå ut til så mange som mulig.

Om MIO vinner prisen Årets Sosiale Entreprenør vil vise seg i november, når vinneren kåres.