Al-Noor får skryt for terror-håndtering

Al Noor-moskéen i Bærum får gode skussmål fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) for sin håndtering av fjorårets mislykkede terrorangrep. På bildet styremedlem Irfan Mushtaq.
Foto: NRK
Eksemplarisk, er ett av ordene som blir brukt for å beskrive Al-Noor-moskeen i Bærums håndtering av den vanskelige situasjonen etter terrorangrepet 10. august 2019.

Tidligere denne uken fikk styret i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) en befaring av moskeen. Her fikk styret en beskrivelse av hendelsene den dagen, og fikk presentert planene for 10. august-senteret til minne om angrepet.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys sier hun er imponert over måten de har håndtert angrepet på.

– Når man blir utsatt for et slikt angrep er det mange måter å reagere på. Al-Noor-moskeen har valgt å strekke ut hendene til storsamfunnet og bruke den grufulle erfaringen til å styrke fellesskapet, sier hun til trooglivssyn.no.

Håndtering minnet om 22. juli

Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk) var et av STL-styremedlemmene som besøkte Al-Noor-moskeen tidligere denne uken.

Kobilica var leder av Islamsk Råd Norge da 22. juli-angrepene ble utført i 2011. Han mener Al-Noor-moskeens gode håndtering av fjorårets angrep minner mye om det som hendte da.

– Når det kommer til hvor eksemplarisk moskeen har håndtert situasjonen, under og etter terrorangrepet, minnet jeg alle som var tilstede om måten vi muslimer håndterte 22. juli, sier han til trooglivssyn.no.