Ytterste venstre:

Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister?

Demonstrasjon mot ekstremisme i Oslo, 2014.
Det er forsket lite på ytterste venstre. Nå har to forskere sett på hva det gjør med dem når de blir stemplet som voldelige. Det er grunn til å tro at resultatene også kan overføres til ytterste høyre, mener ekstremistforsker.
42Shares

Etter 9/11 har Sverige i større grad enn Norge navngitt organisasjoner som de mener samfunnet bør være på vakt mot, i følge forskning.no.

Offentliggjøringen av disse gruppene i kampen mot ekstremisme skapte sterke reaksjoner i Sverige, og gruppene følte seg urettferdig stemplet.

Forskning.no har intervjuet medlemmer av Sveriges ytterste venstre for å kartlegge effekten av å kalle aktivistgrupper for voldelige ekstremister. De har funnet ut at det kan ha hatt dobbel effekt: at det både har gjort det vanskeligere å drive aktivistvirksomhet, og at det kan ha motivert aktivistene.

Kan virke radikaliserende

Rune Ellefsen, som forsker på ytre venstre, mener et slikt stempel fra myndighetene kan virke radikaliserende. Det kan føre til at gruppen blir mer lukket, og lukkede grupper blir ofte mer radikalisert. I tillegg kan gruppen med et slikt stempel tiltrekke oppmerksomhet fra mer voldelige og radikale mennesker.

Jacob Aasland Ravndal, forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo, mener det er en grunnleggende antagelse i terrorforskning og annen forskning at ekstremistiske holdninger ofte handler om opplevd undertrykkelse. Han mener at det kan trekkes paralleller til ytre høyre.

Les mer her: https://forskning.no/kriminalitet/ytterste-venstre-hva-skjer-nar-man-kaller-aktivistgrupper-for-voldelige-ekstremister/1754796