Romslig Huijs

 
Foto: Privat
Ølbrygger, lærer, møbelsnekker og musiker. Dette er nederlandske Hubertus Johannes Huijs (bildet), som er den nye lederen for Flerkulturelt råd i Oppland.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Jeg har alt for mange interesser, kommenterer Hujis

– Det å lage noe en er stolt av samtidig som folk kan nyte det en har skapt, gir en god følelse. Det å være lærer er i grunn en plikt som alle voksne har. En bør lære bort det en selv lærte da en var ung.

Den 23. august fikk han stillingen som leder for Flerkulturelt råd.

Vi vil ha et flerkulturelt råd som blir brukt på alle nivåer.

– Jeg tror jeg er en bra leder fordi jeg har ofte opplevd at jeg kan være ’limet’ i grupper;  jeg klarer å binde sammen mennesker ved å bruke humor til rette tider, forteller Hubertus og refererer til tidligere arbeidsplasser, bandvirksomhet og mindre orkestre.

Fra Nederland til Norge

– Den mest radikale forandringen var å flytte fra en storby til et lite sted, forteller Huijs, som i 2007 flyttet sammen med sin famile til et hus på Lesja.

– Her er det god plass og mange muligheter for å utvikle seg. Jeg føler at her hvor det bor forholdsvis lite folk, er det behov for mennesker med nye og ulike kunnskaper som kan bidra med å skape et rikere lokalmiljø, forteller Hubertus om hjemstedet sitt.

– Vil din bakgrunn påvirke deg som leder for flerkulturelt råd?

– Ja. Jeg har opplevd hva det betyr å flytte til Norge. Og samtidig kan jeg se gjennom en norsk brille fordi nederlendere og nordmenn er ikke så ulike. Jeg tror det av og til kan være en fordel med tanke på å se en sak fra begge vinkler.

Integrering i Oppland

– Den største oppgaven nå framover er å vise oss i de mange kommunene Oppland har, forteller Hujis.

Gratis språkkurs til alle innvandrere, fadderordninger og tett samarbeid mellom kommune og næringsliv er blant sakene som ble tatt opp på det siste møte i Oppland flerkulturelle råd. Alle forslagene blir nærmere drøftet i løpet av september.

– Hva er det beste Oppland har fått til med tanke på integrering?

– Det er at det ble opprettet et flerkulturelt råd. En utfordring nå er å bli brukt både på fyklesnivå, men ikke minst på regionalt og kommunalt nivå.