Shaheen utgir nytt tospråklig tidsskrift

Osama Shaheen, redaktør i nyoppstartede DER håper tidsskriftet kan bli et sted som inkluderer lokalbefolkning og minoriteter.
Foto: Helene Viktoria Johnsen/NRK
– Vi i "Der" skal bli et tidsskrift for flyktninger og lokalbefolkningen, sier redaktør Osama Shaheen.

Shaheen er selv er syrisk-palestiner, og jobbet som tannlege før han kom til Norge som krigsflyktning for fem år siden.

Han var to år i asylmottak i Bodø, før han fikk opphold i 2017. Han flyttet til Bergen, hvor han nå bor, tar mastergrad i samfunnsarbeid, og jobber som tolk.

Idéen til å ha en tospråklig tidsskrift kom fra en pasient han tolket for.

– Ofte fikk jeg høre at de jeg tolket for at de følte seg marginaliserte i samfunnet. En mann som var på legekonsultasjon mente vi burde skrive både på arabisk og norsk om språkutfordringer for enkelte med flyktningbakgrunn i helsevesenet.

Entusiasme fra starten

Shaheen har ingen formell medieutdanning, men ser for seg at det å kunne formidle gode historier er noe man kommer langt med.

– Lenge tenkte jeg på idéen, for dette var noe som virkelig motiverte meg. Jeg snakket med Emad Alwahibi, som er grafisk desginer. Så formet vi en gruppe av gode bekjente, hvor alle har samme bakgrunn som flyktninger.

Ordet “der” på arabisk oversettes til “hus”. Shaheen mener navnet på tidsskriftet er et bilde på et nytt hjem.

– Vi vil være en plattform for formidling og diskusjon av tema knyttet til kultur, språk, levesett og verdier. Frie ytringer og medier som snakker med mennesker på deres eget språk, er avgjørende for å fremme toleranse og ikke-diskriminering. Et tidsskrift av flyktninger og lokalbefolkningen, for flyktninger og lokalbefolkningen.

Fire ganger i året

I desember ble tidsskriftets første nummer lansert på nett og papir, med artikler preget av helsestoff, og spesielt innvandreres opplevelser under korona-pandemien.

– Tidsskriftet skal lanseres hvert kvartal og hvert nummer skal drøfte et spesifikt emne. Vi skal utgi et nummer i mars, og et til i juni som har valget som tema, hvor vi skal ta opp de ulike partienes politiske agendaer.
– Skal dere være selvfinansierte, eller få pressestøtte?
– Vi har lagt en plan hvor vi satser på å bli finansiert både gjennom abonnement og tildelinger. Vi har allerede søkt via ulike støtteordninger.

Får profiler med på laget

Tidsskriftet får med seg flere profilerte skribenter, i tillegg til de mange nye stemmer som de vil fremme.
– Samfunnsdebattanter som Rania Al-Nahi har allerede skrevet innlegg. Også Linda Noor fra Minotenk og Skeiv Verden har meldt seg på. Vi har også fått med oss flere unge minoritetsstemmer som har lyst til å bidra.
Om prosjektmedarbeiderne i “Der”

Osama Shaheen: 30 år gammel palestinsk flyktning som ble født i Syria. Han kom til Norge som flyktning i 2015, og skriver nå masteroppgave om maskulinitetsroller hos migranter. Han er en av deltakere i “Klassekampen Akademiet”, og grunnlegger av «DER».

Mohanad Lotfi Abdallah: 36 år gammel og norsk statsborger av palestinsk opprinnelse. Mohanad har mastergrad i fysikk og kom til Norge i 2015.. Nå studerer han master pedagogikk på NLA høyskole i Bergen. Mohanad har ansvar for oversetting i Der.

Emad Alwahibi: 35 år gammel palestinsk syrer med norsk statsborgerskap. Han kom til Norge i 2015, og har en mastergrad i matematikk. Han er en student på KMD (Kunst akademiet i Bergen). Emad er grafisk designer.

Mostafa El-Sayed Hussain: 27 år gammel egypter. Mostafa kom til Tromsø gjennom programmet Students At Risk i 2015, et program som gir forfulgte og politisk engasjerte studenter verden over sjansen til å fullføre utdanningen i et annet land. Mostafa har master i visuell antropologi. Mostafa er webutvikler og digital strateg.