Koordinerer aktiviteter for kvinner på tvers

Der hvor kvinnen i familien klarte å bli en del av samfunnet på en god måte så gå det ofte positive ringvirkninger til de andre familiemedlemmene, sier a Maria Silva-Harper som leder Jasmin Kvinnenettver i Drammen. På bildet ser vi (f.v) Sito Si Min, Tove Elen Fjeldsaunet, Alma Dizdarevic, Ibrima Duric og Serifa H.
Jasmin kvinnenettverk i Drammen tilbyr ulike aktiviteter som styrker kvinners muligheter til selvutvikling og deltakelse i samfunnet. Selv i koronatider holder de nettverket i gang med turer og norsktrening.

I 2019 vant de Frivilligprisen i Drammen. De var et nettverk med fire kvinner med innvandrerbakgrunn da de startet opp i 2017. I dag deltar over 300 medlemmer i aktiviteter. Fokuset ligger på kvinnen som ressurs, og at aktiviteter skjer på deres premisser. 

Det er Drammen Minoritetsråd som står bak nettverket.

– Per i dag er det 130 aktive deltakere, medlemmer og frivillige tilknyttet nettverket. På våre aktiviteter og arrangementer når vi opptil 300 kvinner inkludert deres familier. Vi er kvinner fra Pakistan, Irak, Kurdistan, Kongo, Chile, Bosnia, Colombia, Kina, Vietnam, Filippiner, Eritrea, Iran, Somalia, Tyrkia, Venezuela, Dominikanske Republikk, Kroatia, Serbia, Russland, Polen, Palestina, med flere, sier Ana Maria Silva-Harper.

For 30 år siden kom hun selv hit som innvandrer fra Venezuela og fikk kjenne på hvordan det var å prøve å komme inn i et nytt land og bli en del av et felleskap. Den tiden la grunnen for hennes engasjement for integrering. Ana Maria har vært leder for minioritetsrådet i Drammen i 10 år og er også en av initiativtagerne til den veldig populære internasjonale matfestivalen Globusfestivalen.

Der hvor kvinnen i familien klarte å bli en del av samfunnet på en god måte så ga
det ofte positive ringvirkninger til de andre familiemedlemmene. For å lykkes med det er det viktig å ha ett nettverk, og få mange muligheter til å lære godt norsk. Dette er ting som mange utenlandskfødte kvinner ikke har.

Derfor starter hun med å spørre kvinnene hvilke aktiviteter og tiltak som tiltalte
dem. Dessuten valgte hun også å snu hele tankegangen fra å handle om hva kvinnene trengte hjelp med til å istedenfor å sette søkelyset på hva de kan bidra med.

De har startet en café som er en naturlig møteplass for 25-30 kvinner hver dag og de
tilbyr en rekke tjenester og aktiviteter som hjelper kvinnene inn i en norsk hverdag og gjør dem bedre rustet til å komme inn i et arbeidsmarkedet på sikt. På caféen er det kun lov å snakke norsk, så det blir læring. De tilbyr aktiviteter som håndarbeid, svømming, julebord, eidfeiring, 17.mai-fest, hytteturer, og tjenester som helseinformasjon, juridisk rådgivning, hjelp til å åpne bankkonto og lånekort på biblioteket og andre ting man trenger for å bli så selvstendig som mulig.

Det langsiktige målet er å få flere kvinner ut i jobb, sier Silva-Harper.

– Vi har turer med mening, det vil si turer i nærmiljøet i små grupper. Vi samler oss på vår Cafe og snakker norsk, hjelper hverandre, gir råd og veiledning. Vi har en butikk og systue hvor vi har fire praksisplasser på norsk- og arbeidstrening. Vi driver et Kreativt verksted hvor en liten gruppe samler seg og strikker eller hekler, utveksler ideer, oppskrifter, osv. Vi begynner et norskkurs og enkelt kurs mategatikk på mandager i samarbeid med Folkeuniversitet forteller hun.

– Vi arrangerer kulturdager med mat, musikk og dans fra forskjellige land. Vi har øvelser til den store og beste arrangement i året Globus festival i september.

Hva slags aktiviteter har dere i disse dager i disse pandemitider?

– Vi bruker alle våre fem lokaler og deler oss i grupper. Holder god avstand og alle smittevernregler. Går turer hver dag, håndarbeid, leksehjelp, Norsktrening, ser på videoer og film om enten Korona informasjon eller selvhjelp og råd mot depresjon og angst. Dette opplegget er lavet av Drammen kommune, avslutter hun.