Yrkesforbilder fremmes i ny mangfoldig podcast

Ny podcast fra Kimiya Sajjadi og Big Enough Global tar for seg ulike minoritetspersoners opplevelser i næringslivet.
Foto: bigenoughglobal.com
Kimiya Sajjadi og Big Enough Global har lansert podcasten «Mitt mangfoldsavtrykk» og lagt ut første episode.

Ifølge Sajjadi skal podcasten omhandle karrierereisen til folk med en mangfoldsbakgrunn, hvor de deler åpent og ærlig om sin reise.

– Vi har folk med ulike bakgrunner, alt fra etniske til religiøse minoriteter, til lhbt til folk med nedsatt funksjonsevne, sier hun til Utrop.

Episodene er lagt opp i en serie på seks, hvor hun og Sevgi Usein er “hoster”, og hvor podcastgjestene forteller om sine erfaringer innenfor arbeidslivet.

– I den første episoden har vi med to mannlige advokatfullmektiger med flerkulturell bakgrunn. En med foreldre fra Pakistan, og en med foreldre fra Eritrea. Haroon fra Pakistan er den første i familien til å ta høyere  utdanning og er vokst opp på Holmlia, han jobber som advokatfullmektig i Deloitte. Haroon har ikke alltid vært skoleflink og forteller om sin klassereise. Binjam, har to foreldre som er leger og er vokst opp på Hadeland.
En annen episode handler om Derya, som flyktet til Norge og vokste opp med en enkemor etter farens bortgang og fire søsken. Nylig skrev hun i VG om at hun også var fattig og skamfull.
– Episoden handler om klassereisen hennes som førte til at hun var den første i familien til å ta høyere utdanning, og som endte opp som forbrukerøkonom i Nordea. Hennes livshistorie handler om verdien av å jobbe hardt og trosse systemiske ulemper, om viljen til å oppnå store mål i livet.

Skal inspirere

Sajjadi sier diskusjonen med guttene er på mange måter innsiktsfull og inspirerende, hvor deres refleksjoner ikke finnes i mediene
– Spesielt Haroon som forteller om hvordan det var å vokse opp på Holmlia og komme dit han er i dag. De viser begge to hvordan man kan gå til et sterkt og positivt mindset, og vekk fra en offermentalitet.
Inspirasjon er viktig som rekrutteringsverktøy, mener hun.
– Vi trenger historiene om de som har lykkes, slik at man får brutt ut av gamle tankemønstre. Storsamfunnet har en plikt til å tilrettelegge for minoritetsgrupper, slik at vi sikres representasjon i yrkeslivet. Men vi som er minoriteter har også en plikt til å ta vare på sjansene som vi etterhvert får, og til å oppnå vårt fulle potensial.

Format som føles trygg

Sajjadi forklarer podcastformatet med at det føltes som det tryggeste formatet for drøfting om utfordrende problemstillinger.
– For mange er spørsmål knyttet til ulike bakgrunner ofte betente. Fra forskningen vet vi at næringslivsbedrifter ofte ansetter folk som er likest dem selv for å unngå konfliktsituasjoner i jobbsammenheng.
Sistnevnte går utover ulike minoriteters sjanse til ansettelse, og derfor er podcasten spesielt rettet mot sjefer i næringslivet.
– Ledere ser vi som en viktig målgruppe, fordi mange av problemstillingene som tas opp i podcastene går spesielt på betente spørsmål om kultur, tro og identitet, som man ikke vil føle seg trygg til å ta opp i en jobbsituasjon. Her kan vi gi innsikt i hvordan man kan best mulig håndtere en kulturmangfoldig arbeidsplass.

Konservative bransjer

Ledere i næringslivet er ofte menn og fra etnisk majoritet, noe som påvirker både ansettelsespraksis og jobbkultur.
– I en kommende podcast snakker vi blant annet med en skeiv samisk kvinne som jobber i IT-bransjen og opplevelsen av denne som konservativ og mannsdominert. Som flerkulturell kjente jeg meg igjen i veldig mange situasjoner, spesielt på hvordan man må jobbe ekstra hardt for å lykkes, og hvordan man ofte opplever å ikke føle seg “hjemme”.
Får man flere flerkulturelle og andre med minoritetsidentitet i styre og stell, kan man få til endringer, mener hun.
– Ofte er dette et gjennomgående tema som tas opp. Opplevelsen de fleste viser til er at næringslivet kan favne større hvis flere fra ulike minoritetsgrupper kommer i ledelsesposisjon og kan gjøre rekrutteringen lettere. Erfaringen er at det finnes mye kompetanse blant folk med ulik bakgrunn, og at man må kunne satse bredere og gi folk sjansen til å lykkes.