Leila Rezzouk utnevnt til integreringsutvalg

Fransk-marokkanske Leila Rezzouk er et av medlemmene i regjeringsoppnevnt utvalg som skal bedre arbeidsinnvandreres integrering.
3Shares

Utvalget skal gå gjennom situasjonen til denne gruppen, og foreslå tiltak og endringer som ledd i videreutviklingen av integreringspolitikken.

– Nå har vi hatt over ett år med krise på grunn av pandemien, og vi ser at arbeidsinnvandrere generelt blir hardere rammet enn norske arbeidstakere når det oppstår kriser i arbeidsmarkedet. Utvalget skal blant annet analysere hvordan store endringer i etterspørsel etter arbeidskraft, påvirker arbeidsinnvandrerne. De skal også se på mulighetene og tilknytningen til arbeidslivet for de som allerede bor i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 13. august og skal summere opp eksisterende kunnskap om hvem og hvor mange som kommer til Norge for å arbeide. Noe av det utvalget skal se på er:

  • Hva slags utdanning, erfaring og kompetanse arbeidsinnvandrere har, og hva de får av dette i Norge.
  • Sysselsetting, inntekt og arbeidsforhold over tid.
  • Grad av deltakelse i sivilsamfunn, deltakelse i frivillige organisasjoner og opplevelse av diskriminering.

Kjemper mot negativ sosial kontroll

Laila, som er fransk-marokkansk, skrev på Facebook-siden sin i august:

– I dag ble 12 personer fra ulike steder i landet (inkl. meg) oppnevnt som medlemmer av utvalget om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere. Utredningen skal leveres ut året 2022. Ser frem til spennende og utfordrende møter.

Selv flyktet hun fra negativ sosial kontroll til Norge for 12 år siden, og har blant annet startet opp organisasjonen Papillon, som er en møteplass for unge kvinner og menn med migrantbakgrunn.

– Vår ambisjon er at vi skal være den organisasjonen i Norge som får flest personer med krysskulturell bakgrunn ut i arbeidslivet og i lederstillinger i Norge. Vi skal også være en organisasjon som inspirerer flere. Vi håper at det blir mange aktører som er gode på mangfold og inkludering, sier hun til srstiftelsen.no.

Slik blir Rezzouk beskrevet i podcasten Power Ladies:

– Hun bestemte seg etterhvert for å se på historien sin som en styrke og kompetanse – og jobber i dag med å tilrettelegge for at hun at andre minoritetskvinner skal kunne føle samhold og bli integrert.