Vaksinen fra Moderna gir minst like god beskyttelse som Pfizer-vaksinen. Moderna gir veldig god bekyttelse mot Delta-varianten. Begge bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset.
foto: Alex E. Proimos
Norge bruker to koronavaksiner; Pfizer og Moderna. Mange får nå tilbud om Moderna som dose nummer to. Også de som fikk Pfizer som dose nummer én. FHI sier at det er trygt å kombinere vaksinene.
329Shares

– Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen. Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe denne pandemien, og FHI anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om. Det sier smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler kombinasjon av koronavaksiner når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Land som blant annet Canada og Storbritannia kombinerer som Norge også forskjellige koronavaksiner.

– Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine, sier Bukholm.

Mer enn 6 millioner doser med koronavaksine er satt i Norge. 88,1% av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose og 58,3% er fullvaksinert med 2 doser.

Tilbudet om vaksine er gratis og frivillig. Norske helsemyndigheter anbefaler alle som kan å ta vaksinen.

– Pandemien er ikke over, og vårt fremste mål er å bidra til å beskytte befolkningen mot alvorlig sykdom og død fra covid-19, samt å redusere smittespredningen. Vaksinering er svært viktig i denne kampen. Nå er det opp til befolkningen å si ja til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys, avslutter smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.

Har du spørsmål om korona? Trykk her. Du kan lese på engelsk, polsk, arabisk, litauisk, somali, spansk, tigrinja og urdu.

ORDLISTE

kombinere: her; bruke begge to sammen

redskap: verktøy, utstyr, ting vi kan bruke for å lage ting, gjøre ting bedre

bekjempe: sloss mot, seire over, vinne over, få slutt på

uavhengig: fri, ikke avhengig av noe(n), selvstendig

tilgjengelig: være tilstede, ha

bivirkning: uønsket effekt, resultat

opp til: ansvaret ligger hos deg, du bestemmer

tilby: gi tilbud