Unikt integreringsprogram fyller fem år

Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, var tydelig på at ledelsen mener Telenor Integration er en vellykket satsing, da han gikk på talerstolen i forbindelse med femårsfeiringen av prosjektet
Foto: Are Vogt Moum
– Telenor er den eneste kunnskapsbedriften i Norge som har et eget program for rekruttering av innvandrere. Nå bør andre følge etter, sier Mina Khairalomoum, som er leder for Telenor Integration.
0Shares

Overkvalifisering er et stort problem blant innvandrere. Statistikk fra SSB viser at hele 43 prosent av ansatte innvandrere fra land utenfor Europa er overkvalifisert, mot bare 11 prosent blant befolkningen ellers.

Prosjektet Telenor Integration har siden oppstarten i 2010 gjort en innsats for å snu denne trenden. De har hatt flere titalls høyt utdannede kandidater på opplæring og praksis. Tre av fire får jobb eller starter egen bedrift etter å ha deltatt i programmet, ifølge Telenors hjemmesider. Mina Khairalomoum, som har ledet prosjektet helt siden starten, mener det er på høy tid at andre bedrifter gjør som Telenor.

– Ikke så vanskelig
– Det er mye lettere enn det høres ut. Det er mitt viktigste budskap til andre bedrifter som vil følge i våre fotspor. Det man må gjøre, er å engasjere en person fra HR-avdelingen som kan være dedikert til rekruttering av innvandrere. Det er også viktig for bedriftene å vite at NAV bidrar i dette prosjektet. NAV Intro hjelper oss å finne egnede kandidater og finansierer praksisplasser. Det betyr at prosjektet ikke krever så mye ressurser, sier Mina Khairalomoum, som har ledet prosjektet Telenor Integration siden oppstarten i 2010, sier hun.

Nylig fikk Telenor Integration fem nye deltakere. Fra venstre: Dan Wu, Rozita Pournemat, Mina Khairalomoum (fagansvarlig Telenor Integration), Bipasha Mukherjee og Mohammad Ali. Ikke på bildet: Ariba Khan.
Foto : Are Vogt Moum

22. april feiret Telenor Integration sitt femårsjubileum i Telenors topp moderne lokaler på Fornebu. Blant talerne var konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas, HR-direktør i Miljødirektoratet Manuela Ramin Osmundsen, samt representanter fra NAV og politikken.

Baksaas var den første som gikk på talerstolen under arrangementet. Han roste prosjektet for å ha fått til mye og ga klart uttrykk for at ledelsen i Telenor ønsker å fortsette satsingen. Under arrangementet kom det også fram at fagforeningene har spilt en viktig rolle som støttespillere for prosjektet.

Utvidet prosjekt
Mina Khairalomoum og hennes kandidater, som Utrop møter etter seansen, er glade for at så mange bidrar  og støtter opp om prosjektet. Telenor Integration springer ut av satsingen Open Mind, som Telenor har drevet siden 1996. Det er et prosjekt som legger til rette for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne jobbe i Telenor på lik linje med andre. Ønsket om å utvide Open Mind til å omfatte innvandrere ble stadig tydeligere, fortalte direktør for Telenor Open Mind, Ingrid Ihme, under arrangementet.

– I 2009 fikk vi endelig endelig satt oss ned og utarbeidet en modell for Telenor Integration, forteller hun.

Vinn-vinn

Fagansvarlig for Telenor Integration Mina Khairalomoum oppfordrer andre bedrifter til å starte egne rekrutteringsordninger etter modell fra Telenor.
Foto : Are Vogt Moum
Og det var Mina Khairalomoum som fikk jobben med å lede prosjektet. Hun har selv to universitetegrader og hadde lenge slitt med å finne seg jobb i Norge. Prosjekter som Telenor Integration skaper en klassisk vinn-vinn-situasjon, mener Khairalomoum.

– Vårt konsern får tilgang til kandidater med svært høy kompetanse. Dette er folk som mange bedrifter ikke ville kalt inn til intervju fordi de har utdanning fra et annet land, snakker “får dårlig” norsk osv. Kandidatene på sin side får en mulighet til å vise seg fram, gjøre en innsats og enten få jobb her, eller gå videre på sin karrierevei med meget verdifull erfaring og god referanse på cv-en.

Telenor har mange ressurser å trekke på, både finansielle og menneskelige, innrømmer Khairalomoum.

– Men vi er ikke den eneste store kunnskapsbedriften i Norge. Og som sagt krever ikke denne typen prosjekt så mye ressurser som mange bedriftsledere kanskje frykter. Vi er glade for at konsernledelsen i Telenor støtter opp om prosjektet og ønsker at det skal fortsette å vokse, sier hun. 

– Vil vokse i fremtiden
Og at Telenor er ambisiøse på vegne av prosjektet, synes det å være liten tvil om. På spørsmål fra salen om hvordan han ser for seg Telenor Integration om fem år, svarte HR-direktør i Telenor, Øystein Bakken, på offensivt vis.

– Jeg ser for meg at vi tar inn enda flere kandidater enn i dag. Vi får mange spørsmål om hvorfor ikke flere bedrifter gjør det vi gjør. Det har vært en utfordring frem til nå å få andre bedrifter til å kaste seg på, så det er nok mulig at vi må løfte dette enda høyere i fremtiden og få konsernledelsen i andre bedrifter interessert i konseptet. Et samarbeid med andre bedrifter tror jeg kan løfte Telenor Open Mind og Telenor Integration enda noen hakk. Jeg har også et ønske om at Open Mind blir et begrep flere tar i bruk, at det blir en slags merkevare eller et konsept som flere bedrifter tar i bruk, sa han.