Sandnes lykkes med flyktninger

Lykkes med flyktningeintegreringen: Sandnes kommune.
Foto: Snorre E. Johnsen
Sandnes kommune har satset på lokale medier og frivillige organisasjoner for å skape samfunnsengasjement for flyktninger. Innsatsen har resultert i flere bosatte – og nominasjon til Bosettingsprisen.

Boligmarkedet i Sandnes og kommunene rundt er svært presset, og det er høye leiepriser sammenlignet med andre kommuner i landet.

I 2012, da køene og ventetiden i mottakene begynte å øke, satte Sandnes derfor igang en kampanje for å finne boliger på det private markedet til flere flyktninger. Målet var å få flere til å ønske seg flyktninger som leietakere. Og Sandnes fikk det til.

– Kommunen skapte engasjement i deler av samfunnet som ikke tidligere hadde et bevisst forhold til denne tematikken. Kampanjen har gitt formidable resultater og er et eksempel til etterfølgelse, sier Ohene Aboagye, regiondirektør i IMDi Vest til imdi.no.

Arbeidsrettet innsats
For å få bedre resultater i introduksjonsprogrammet, satser kommunen blant annet på arbeidsrelatert norskopplæring for deltakere med svak skolebakgrunn og langsom progresjon i opplæringen.

Gjennom prosjektet økte deltakerne norskkunnskapene sine, og flere fikk tilbud om å vikarjobb i bedrifter hvor de har vært i språkpraksis. For introduksjonsprogrammet totalt, økte andelen som går over til arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program fra 42 % i 2012 til 57 % i 2014 (se skjermdumpen under for flere tall).

 
Foto : Skjermdump/imdi.no

– For å lykkes med introduksjonsprogrammet er det avgjørende at alle kommunale etater samarbeider tett, at lokalt næringsliv blir trukket inn, og at programmet er tilpasset deltakernes behov. Dette prosjektet er skoleeksempel på et slikt helhetlig arbeid, sier Ohene Aboagye.