Vant pris for masteroppgave

Ilham Skah har skrevet masteroppgaven "Muslim Women at UiO. A Debate between the Personal, the Feminist and the Political

Ilham Skah fikk i juni i fjor Kunnskap Oslos pris for sin masteroppgave om muslimske kvinnelige Blindern-studenter og deres forhold til religion, politikk og feminisme. Prisen er på 40.000 kroner og deles ut til tre masteroppgaver og et forskningsarbeid som “er av strategisk interesse for byens utvikling”.

Skah er opprinnelig fra Marokko, men flyttet til Norge i 2011 for å ta en master ved Universitetet i Oslo. Der skrev hun en master for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Hun ville forske på muslimske Blindern-studenters holdninger, og mener at feminisme for disse kvinnene tar utgangspunkt i islam.

– Hvordan har masteroppgaven din blitt mottatt?

Er du ikke en norsk kvinne, gjelder ikke feminismen her i landet deg.

– Bare positive tilbakemeldinger, og så prisen, så klart. Jeg fikk et par litt negative nettkommentarer i en kronikk jeg skrev i Aftenposten, men det har jeg valgt å ikke å fokusere på.

– Hva var det viktigste funnet du gjorde?

– Vel, jeg har ikke bare ett funn, men heller en tredelt konklusjon. Disse kvinnenes meninger og holdninger kommer fra et personlig, feministisk og politisk nivå.

– Kan du utdype?

– Når det kommer til det personlige, er alle disse kvinnene veldig klare over at de står mellom to kulturer som de må balansere. På det feministiske nivået vil de distansere seg fra den vanlige oppfatningen om den “undertrykte muslimske kvinnen”. De mener at de burde være inkludert, representert og synlige i det sekulære Norge. De snakket for eksempel om at folk med en annen opprinnelse snakker på deres vegne – disse kvinnene vil bli inkludert i dialogen.

– Hvordan ser kvinnene på feminisme?

– De kategoriserer seg selv som feminister, men på sin egen måte. De inkorporerer elementer fra islam, heller enn den “norske” feminismen. Dette er et valg som de bevisst selv har tatt.

– Er da den vestlige feminismen ekskluderende?

– Det er ikke én vestlig feminisme, men flere versjoner. I min oppgave er det den norske feminismen det er snakk om, og denne kan på sett og vis være ekskluderende for noen muslimske kvinner. Den norske “statsfeminismen” representerer for eksempel ikke hele mangfoldet i samfunnet.  Derfor tar deres feminisme utgangspunkt i islam. I Norge er feminismen basert på den norske kvinnens virkelighet og det norske samfunnet. Dette kan anses som ekskluderende. Er du ikke en norsk kvinne, gjelder ikke feminismen her i landet deg. Det burde være mer fokus på å inkludere alle slags type kvinner. Kvinnene definerte seg som feminister kun hvis de kunne bygge de feministiske prinsippene på islam.

– Hvorfor valgte du å forske på akkurat dette?

– I Marokko har vi feministiske intellektuelle og debatten om kvinners rettigheter og kjønn er svært utbredt der. Det var vel det som var grunnen til at jeg ville utforske dette emnet nærmere.

– Har du et budskap til norske myndigheter?

– Dette er jo en masteroppgave, slik at det er vanskelig å komme med noen konkrete oppfordringer. Men jeg kan jo si at det er viktig å inkludere disse kvinnene i likestillingsarbeidet. Det kan også være snakk om ulike typer tilrettelegging.

Navn: Ilham Skah

Alder: 30

Bosted: Oslo

Opprinngelig fra: Marokko

Yrke: Student ved UiO