Satser på godt lokalvalg i 2019

Oppland SVs trumfkort

"Nesten alle kan tåle motgang, men vil du testen en persons karakter, gi ham makt", heter det på SV-politiker Nisveta Tiros Facebook-side. Det er et sitat av Abraham Lincoln
Foto: Privat
Norsk-bosniske Nisveta Tiro engasjeres av den lille manns kamp mot overmakten.

Nylig ble Tiro, som har bosnisk bakgrunn, gjenvalgt som Oppland SVs fylkesleder etter et år i jobben på midlertidig basis. 

– For meg er det nok politikken som står i fremste rekke, sier hun.

 
Foto : Privat
43-åringen kom som krigsflyktning til Norge i 1993. Hun studerte i Mostar til å bli advokat, noe som aldri ble en realitet, etter at det brøt utnkrig i byen, mellom bosniske kroater på den ene, og bosniske muslimer på den andre siden. Også serbiske styrker angrep byen.

Det er lettere å integrere seg i små samfunn.

Båret inn på gullstol
Tiro kom til slutt til et mottak på Indre Østlandet. Det var et nytt land, nytt språk og annerledes klima.

– Det første som slo meg, var at det var godt å komme til et land hvor jeg var trygg. Stemningen når det gjaldt  flyktninger var jo også helt annerledes den gang. Jeg var heldig som bodde i nærheten av et tettsted, og at det var forholdsvis lett å komme i kontakt med lokalbefolkningen.

– Jeg er en av de som ble båret inn på gullstol, sier SV-politikeren med litt galgenhumor.

Tveegget sverd
– Hvordan ligger Norge an når det gjelder integreringspolitikken, slik du ser det? 

– Noe er bra, noe er dårlig. Når det gjelder mottakspolitikken, har mye blitt bedre. Samtidig har situasjonen blitt verre for enkelte grupper nyankomne. Vi som var flyktninger fra Balkan, og da særlig Bosnia, fikk muligheten til midlertidig jobb og til å ta språkopplæring. I dag gjør systemet at for mange får livet satt på vent. Det er veldig synd at mange flyktninger ikke får vist frem hva de kan og blir avskåret fra å bidra i samfunnet.

– Som SV-politiker, hvilke endringer ville du gått inn for?

– Introprogrammet har mye godt ved seg. Men det er heller uegnet til å møte dagens situasjon. SV går inn for å beholde det beste i introprogrammet, samtidig som vi vil satse mer på et skreddersydd kvalifiseringsløp, som er nærmere knyttet til fremtidige yrkesbehov.

– Spre flyktningene
Bosetning er viktig i denne sammenhengen, ifølge Tiro.

– Flyktningene bør få anledning til å bo i hele landet, og fylkene og kommunene bør ha en klarere plan når det gjelder fordeling.

Tiro begrunner dette standpunktet med sine egne erfaringer.

– Jeg har kommet til konklusjonen at det er lettere å integrere seg i små samfunn. Fra dag én blir man sett og registert av både lokalbefolkning og lokalt hjelpeapparat. Hverdagsinkluderingen går også mye lettere enn i en storby, hvor det ofte er mer ensomhet og anonymitet. I småbygder får man lettere nettverk, og har man unger, glir de lett inn i skolemiljø og idrettslag, noe som gjør at man som forelder også får innpass.

Internasjonalist
– Hva var det som gjorde at du ble SV-er?

– Jeg har alltid vært for rettferdig fordeling og opptatt av det globale og internasjonale, og sett det i sammenheng med saker som klima, miljø og kvinners rettigheter.

SV ble for henne et lett valg.

–  For meg er det ingen andre partier i Norge som tar opp kampen for de mest sårbare på samme måte som SV. Enten det er arbeidsledige, flytkninger eller barnevernsbarn.

Når det gjelder likestilling, handler det for Tiro om samfunnsdeltakelse for kvinner i alle farger. 

– Alle skal være med og dra lasset, og delta på lik linje.

Forkjemper for distriktene
For Tiro er disktrikspolitikk og kvinners rettigheter to hjertesaker.

– Her i Oppland har mange kommuner lenge slitt med et fraflyttingsproblem. Særlig gjelder dette unge som har tatt høyere utdanning, og som hverken finner jobb eller annet som motiverer til å flytte tilbake til hjemstedet. Vi er nødt til å skape et jobbmarked som gjør at disse kommer “hjem igjen”. 

Norsk-bosnieren vil sitte frem til neste kommune- og fylkestingsvalg om tre år, og har strategien klar.

– Vi skal satse på vår profil, på rettferdig fordeling og distriktspolitikken. For min del blir hovedoppgaven å sørge for at valgresultatet i 2019, både her i Oppland, og ellers på landsbasis, blir langt bedre enn i 2015. Jeg har ihvertfall dette som et ambisiøst mål.

Navn: Nisveta Tiro
Født: 1972, i daværende Jugoslavia, nåværende Bosnia-Hercegovina
Aktuell som: gjenvalgt leder i fylkesstyret i Oppland SV