Kurs skal sikre asylbarns rettigheter

Barnevernet og de som jobber i asylmottak må samarbeide bedre, mener forskere.
Foto: Thomas Nilsen
Nå skal det holdes kurs for ansatte i barnevernet og asylmottak. Det skal bidra til å sikre rettighetene til barn i asylsystemet.
0Shares

Forskningsfunn gir grunnlag for bekymring for hvordan barn har det på mottak. Det mener Monica F. Aarset, som er en av forskerne bak en studie fra NOVA som tar for seg temaet barn og familier i mottak.

I studien etterlyses bedre samarbeid mellom barnevernet og asylmottak.

– Det er et klart behov for økt samarbeid mellom ulike sektorer og personer med ulike fagbakgrunner for å sikre barna og deres familier en best mulig livssituasjon, sier Aarset til HiOA.

Kurs
Ansatte fra barnevernet og asylmottak skal nå på kurs sammen for å avklare ansvarsforhold. Det er Barne-, ungdoms- og likestillingsdirektoratet og UDI som skal ha ansvaret for kurset med fokus på barn og familier i asylmottak.

Forskerne fra NOVA har derfor laget en kunnskapsoversikt som skal diskuteres på kurset.

– Til hvert av temaene er det utviklet eksempelsaker eller caser med dilemmaer som kan danne utgangspunkt for diskusjon mellom kursdeltakerne, forklarer Aarset.

Med dette kurset håper Aarset at ansvarsforholdet mellom barnevern og asylmottak kommer til å avklares.

– Vårt siktemål å er å hjelpe ansatte å sortere ut noen klarere kriterier for når og hvordan de skal handle, samt utvikle forståelse for og tåleevne til å stå i usikre situasjoner uten klare svar.

Barns rettigheter
Barn i asylmottak har de samme rettighetene som andre barn i Norge. Likevel kan livene til asylbarna bli påvirket av statusen som asylsøkere.

– På den ene siden har asylbarna de samme rettighetene som andre barn i Norge når det gjelder skolegang, helsetjeneste og barnevern. På den andre siden setter statusen som asylsøker rammer for disse barnas livssituasjon og levekår, sier Aarset.