Klager inn Norge til Den europeiske sosialkomité

Spanjoler har vært med på å bidra til norsk skipsfart, og dermed også velstandsutviklingen her hjemme. Nå krever de at norske myndigheter forholder seg til internasjonale pensjonsrettigheter (Foto: Illustrasjon).
Foto: Danny Cornelissen
Norske myndigheter har avvist kravet om pensjonsutbetalinger fra tidligere spanske sjøfolk om bord på norske skip. Nå klager de Norge inn til Den europeiske sosialkomité for brudd på Sosialpakten.
0Shares

I februar ga Arbeids- og sosialdepartementet et blankt avslag til 211 spanske sjøfolk som krever å få pensjonspenger av Norge.

Spanjolene jobbet på norske skip og betalte skatt til Norge. Før Norge ble medlem av EØS-avtalen i 1994, hadde ikke de rett til å være en del av folketrygden. Derfor har de heller ikke automatisk krav på pensjonspenger.

– Vi mener det er et brudd fra norsk side på Den europeiske sosialpakt, sier advokat Øivind Østberg til NRK.

Hevder Norge har brutt Sosialpakten
I et ni siders langt dokument har Østberg på vegne av sjøfolkene klagd inn Norge til Den europeiske sosialkomité. Dette er et overvåkningsorgan for Den europeiske sosialpakt i Europarådet.

– Norge er folkerettslig forpliktet av Sosialpakten. Den har Norge vært en del av i alle år. Det er nok så pinlig for Norge å få konstatert at man bryter en helt grunnleggende bestemmelse i dette regelverket, sier Østberg.

Etter avslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet, saksøkte også 210 av sjømennene den norske stat. Staten har fått tilsvarsfrist til 23. mars.