Klager inn Norge til Den europeiske sosialkomité

Spanjoler har vært med på å bidra til norsk skipsfart, og dermed også velstandsutviklingen her hjemme. Nå krever de at norske myndigheter forholder seg til internasjonale pensjonsrettigheter (Foto: Illustrasjon).

I februar ga Arbeids- og sosialdepartementet et blankt avslag til 211 spanske sjøfolk som krever å få pensjonspenger av Norge.

Spanjolene jobbet på norske skip og betalte skatt til Norge. Før Norge ble medlem av EØS-avtalen i 1994, hadde ikke de rett til å være en del av folketrygden. Derfor har de heller ikke automatisk krav på pensjonspenger.

– Vi mener det er et brudd fra norsk side på Den europeiske sosialpakt, sier advokat Øivind Østberg til NRK.

Hevder Norge har brutt Sosialpakten
I et ni siders langt dokument har Østberg på vegne av sjøfolkene klagd inn Norge til Den europeiske sosialkomité. Dette er et overvåkningsorgan for Den europeiske sosialpakt i Europarådet.

– Norge er folkerettslig forpliktet av Sosialpakten. Den har Norge vært en del av i alle år. Det er nok så pinlig for Norge å få konstatert at man bryter en helt grunnleggende bestemmelse i dette regelverket, sier Østberg.

Etter avslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet, saksøkte også 210 av sjømennene den norske stat. Staten har fått tilsvarsfrist til 23. mars.