Kulturbrobygger blir 70 år

I år feirer antirasismeaktivist og kulturbrobygger Khalid Salimi 70 år.
Foto: David Brandt
I et halvt århundre har Kkalid Salimi jobbet for å bygge plattformer og skape felles møtesteder.

I juni skal den norsk-pakistanske kultur- og menneskerettighetsarbeideren feires på Melahuset i anledning 70-årsdagen.

Salimi er en kultur- og menneskerettighetsaktivist, opprinnelig fra Pakistan, men bosatt i Norge siden 1976.  Han har vært aktiv i Immigranten Kollektivet (som i dag er kjent som Samora Forum), han har startet opp Antirasistisk senter (som i år markerer 40 år) og vært nestleder i Kulturrådet. I 2001 arrangerte han Melafestivalen i Vaterlandsparken, allerede året etter ble festivalen arrangert på Rådhusplassen og i dag har festivalen utviklet seg til en av de største av sitt slag i Europa.

Melafestivalen er en årlig møteplass som formidler kunst- og kulturuttrykk som har kommet til Norge gjennom migrasjon. I 2016 etablerte han også Melahuset, en helårs arena som bygger på visjonene og de politiske målsettingene til Melafestivalen.

Havnet tildeldig i Norge

Salimi regnes nesten som en kulturinstitusjon, men kunne fort blitt en parentes.

At han skulle ende opp i Norge var helt tilfeldig. Egentlig var han på vei til Mexico for å møte en dame, men han hadde et mellomstopp her i Oslo hvor han klarte å bruke opp alle pengene for å arrangere fest i studentkollektivet, så han måtte blir her.

Fra tidlig av engasjerte han seg for rettighetene til internasjonale studenter, og i 1979 var han en av grunnleggerne av Immigranten-kollektivet. Kollektivet, bestående av studenter fra ulike bakgrunner, satte fokus på diskriminering og rasisme. 1.mai 1979 lanserte de også Tidsskriftet Immigranten (som eksisterer den dag i dag under navnet Samora Forum og der Salimi fortsatt er ansvarlig redaktør).

Aktiv i antirasismen

Som aktiv antirasist har han vært med på å grunnlegge SOS-Rasisme. Slagordet «ikke mobb kameraten min» befestet seg i den norske offentligheten på 80- og 90-tallet. Khalid ble leder for bevegelsen som som etter hvert fikk 60 lokallag i Norge.

I 1983 tok Salimi også initiativ til «17.mai for alle». Bakgrunnen her var at nynazister hadde truet med å bombe barnetoget i Oslo, fordi Sagene skole (som feiret 100 år det året) skulle gå først i barnetoget med mange barn med innvandrerbakgrunn. Nynazistene ønsket seg et «hvitt» barnetog, men både politikere og andre offentlige personer mobiliserte støtte til Sagene skole.

Senere mottok Khalid, sammen med SOS-rasismes daglige leder Inger Aguilar, og andre europeiske SOS-rasisme ledere, Olof Palmes-pris i Stockholm.

Kultur som menneskeliggjøring

Flere tiår senere jobber Salimi fortsatt på feltet. Siden 2016 har han også ledet Melahuset, en helårsarena som bygger på Melafestivalens visjoner og kulturpolitikk. Både Melahuset og Melafestivalen har som mål å formidle kunst- og kulturuttrykk som har kommet til Norge gjennom innvandring og migrasjon, kunst og kultur brukes som et antirasistisk virkemiddel fordi det skaper interesse og forståelse for hverandres kulturuttrykk.

I løpet av sitt flere tiår lange virke har Salimi samarbeidet med storheter som Manu Chao og Quincy Jones.

– Å løfte frem, oppleve, og formidle kulturen som kommer med mennesker, er å menneskeliggjøre våre forestillinger.

(Kilde: Melahuset)