Vårt Land: Innvandrergutter trenger ikke flere utredninger, men flere rollemodeller

I fokus i den kristne avisa Vårt Land.
Foto: Ram Gupta
Vårt Land har intervjuet likestillingsminister Abid Q. Raja. Dagens utgave inneholder både intervjuet, en lederartikkel og en kommentar om Raja og problemstillinger knyttet til integrering.
183Shares

– Selv om likestillingen i Norge er kommet langt, er det en lang vei å gå i noen innvandringsmiljøer, sier Abid Raja til Vårt Land.
– Likestilling for minoritetskvinner er særlig viktig for å gi dem reell økonomisk frihet, og dermed frihet til å bestemme over eget liv, sier likestillingsminister Abid Q. Raja på besøk hos Stella Røde Kors Kvinnesenter. – Dette kan jeg, sier Raja når han setter seg ned ved en av Stella-senterets mange symaskiner.
Les hele saken.

“Vår nye likestillingsminister Abid Q. Raja kan vise seg å bli en slik viktig rollemodell. En muslimsk mann med pakistansk bakgrunn som viser at likestilling er en viktig verdi i eget liv,” skriver avisa på lederplass. Blant innvandrergutter har ikke utviklingen gått samme vei. Det de trenger er trolig ikke flere utredninger, men flere tydelige rollemodeller; menn med samme bakgrunn som dem selv som snakker høyt om og praktiserer likestilling, heter det videre.
Les lederartikkelen her.  

“Abid Rajas betydning for innvandrergutter i Norge kan vi ikke overskue akkurat nå. Men vi kan håpe han blir et like godt forbilde for mange av de unge guttene som i dag opplever å falle utenfor. Ofte har vi hørt at mange innvandrerungdom kjenner seg maktesløse og uten håp for framtiden. Rajas vei kan gi dem håp om at det faktisk går an. Det er et viktig budskap”, skriver Berit Aalborg i Vårt Land.
Les hele kommentaren skrevet av Berit Aalborg.

Også Morgenbladet har intervjuet Raja. Avisa fikk kun 15 minutter til intervjuet etter fjerde forsøk, skriver avisa.
Les hele saken