Arbeidsinnvandring avlaster næringslivet i Nord-Norge

Arbeidsinnvandring fra EØS avlaster næringslivet for et synkende befolkningstall i våre nordligste fylker.
Foto: Wikimedia Commons
I fjor raste den samlede befolkningen i Nord-Norge med 2000 personer. Samtidig er det stadig større etterspørsel etter fagkompetanse.
70Shares

Ferske tall fra SSB viser en samlet, negativ befolkningsvekst i de tre nordligste fylkene.
Ofte er det opp til arbeidsinnvandrere å avlaste i enkelte næringer.

Flesteparten av arbeidsinnvandrerne som kommer for å jobbe i Nord-Norge, kommer fra EØS-land. Hos skipsverftet Westcon Helgeland på Nesna, sier de at det neppe hadde gått rundt uten avtalen.

– Uten EØS-avtalen hadde det vært vanskelig å drive slik vi gjør her. Det utdannes altfor få fagarbeidere i vår region. Vi er nødt til å støtte oss på det som finnes av utenlandsk arbeidskraft, sier administrerende direktør Arnt Skogsøy til NRK.

Integreres i lokalsamfunn

Sandeep Kumar, opprinnelig fra India, er bare en av mange utlendinger som nordnorsk næringsliv er avhengige av for å kunne holde hjulene i gang.

Sammen med kona ser han fram til å bli en del av lokalsamfunnet på Nesna.

– Folk er veldig hyggelige og hjelpsomme. De har hjulpet oss mye, og vi føler oss velkommen.

Sårbart fylke

Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland (KrF) innrømmer at Nordland er sårbare.

– Det er en form for sårbarhet at Nordland er så avhengig av arbeidsinnvandring. Men det kan også være en mulighet. Vi ser at store bedrifter satser på å rekruttere familier, sier hun til NRK.

Ifølge regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO er det ingen enkeltfaktor som gjør at en region blir attraktive for innvandrere. Her spiller by- og kommuneutvikling, utdanning og kvalifisering – og ikke minst inkludering og integrering en viktig rolle.

– Det er mye å hente på integreringsfeltet. Ikke bare overfor arbeidsinnvandrere. Satt litt på spissen er det et paradoks at flyktninger som flykter fra krig i Syria også flykter fra Nord-Norge, sier han til NRK.