Foto: Faksimile, Utrop 14.03.2020
Vi liberale skal ikke bli brikker for islamister i deres kulturkamp for sine antiliberale og kvinnefiendtlige holdninger, skriver Shakeel Rehman.
362Shares

Dag Herbjørnsrud har i sitt Utrop innlegg den 14. mars 2020 helt rett i at Ullevål sykehus ikke skulle ha fjernet et bilde som egentlig bare viser et av sikkerhetstiltakene for å hindre koronasmitten. Og jeg deler hans bekymring og advarsel mot at en kulturkrig fra høyreradikale ikke skal få bestemme informasjonstiltak myndighetene iverksetter i en ekstraordinær, farlig situasjon.

At vi skal holde fysisk avstand ved blant annet å ikke håndhilse i en tid med smitteepidemi må alle skjønne og respektere, uten å blande inn kulturkrig om islam og innvandring.

Å normalisere dette kvinnesynet er å hjelpe islamisters kulturkrig

Men derfra og ut blir Herbjørnsrud selv en del av en kulturkrig når han selv blander inn islamisters kvinnesyn og er helt ukritisk til det. Han kaller det «skandaløst» når vi som et likestilt samfunn egentlig kun har reagert på «muslimsk hilsen» og krav til kyskhet hvor hånden legges på hjertet når menn hilser på kvinner. Han overser at dette er basert på radikale islamisters isolerende kjønnsroller som krever null fysisk kontakt mellom menn og kvinner, kjønnsroller som ikke passer i et moderne likestilt samfunn. Herbjørnsrud kaller det «gjensidig respekt» når han viser til eksemplet med kronprinsen som ikke fikk respons på sin utstrakte hånd fra en kvinne i moskeen.

Dette er ikke noen utbredt «muslimsk hilsen» og muslimer selv er uenige om denne radikale praksisen. Slikt syn på kyskhet fører idag til utstrakt negativ sosial kontroll som hindrer barn og unge i normal sosial utvikling i et flerkulturelt samfunn. Slikt kvinnesyn er en sentral årsak til manglende integrering, tillit og sosiale relasjoner på tvers av grupper. I verste fall fører dette synet til vold og æresdrap.

Å normalisere dette er å hjelpe islamister med sin kulturkrig hvor mannssjåvinismen og mannsdominansen forventer at kvinner skal kun være instrumenter for reproduksjon uten tilgang til politisk makt og økonomisk og seksuell uavhengighet.

Dette er ikke noen utbredt «muslimsk hilsen» og muslimer selv er uenige om denne radikale praksisen

Kvinnetoget i Pakistan på 8. mars i år er et godt eksempel på dette. De ble sterkt hetset og fysisk angrepet av islamister og andre menn for å ha krevd selvbestemmelse over sin kropp og sine valg.

Norsk-pakistanske moskeer med gammeldags kvinnesyn

At det var en norsk-pakistansk mann som først utfordret Ullevål sykehus på at de trakk bildet av to kvinner som ikke håndhilser, er både bra men også interessant. Kan Herbjørnsrud også stille ham spørsmål om hans eget kvinnesyn med tanke på at det ofte er norsk-pakistanske menn som forsvarer at kvinner ikke skal ta menn i hånda?

Er det også en egen agenda bak at denne mannen kritiserte, dog rettnok, at Ullevål sykehus trakk bildet? Med tanke på at norsk-pakistanske moskeer har et meget gammeldags og reaksjonært kvinne- og seksualitetssyn. Jeg vil vise til uttalelsen fra den «moderate» sjefsimamen i ICC-moskeen som nylig sammenlignet utenomekteskapelig seksualitet med mord og frafall.

Som sagt så er jeg helt enig i at høyreradikale ikke skal bestemme hvordan myndighetene håndterer en situasjon med koronasmitte, men vi liberale skal heller ikke bli brikker for islamister i deres kulturkamp for sine antiliberale og kvinnefiendtlige holdninger. Vi liberale, som Herbjørnsrud, bør ikke få slagside når det gjelder ekstremisme.