Trandum-ledelsen tilbakeviser kritikk

Trandum-ledelsen tar ikke til seg kritikken fra tilsynsråd og medisinsk ekspertise.
Foto: Kari Bye
Seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, avviser kritikken som har kommet mot legetjenestene.
19Shares

Nylig sluttet Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat på Trandum seg til den sterke kritikken som har vært rettet mot helsetilbudet ved institusjonen.

Trandum-ledelsen tilbakeviser derimot kritikken:

– Politiets utlendingsenhet mener driften ved utlendingsinternatet per i dag er forsvarlig, konkluderer seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen i en e-post til ABC Nyheter.

Sendte bekymring

Før jul hadde Psykologforeningen en befaring på internatet som ligger på Trandum, like ved Gardermoen flyplass, og etter bekymringsmeldinger hadde Pasientombudet et møte med lederen i slutten av november som endte med at hun ba flere instanser vurdere endringer i dagens ordning.

– Vi er svært bekymret for den mangelfulle oppfølgingen av de internertes psykiske helse, skrev psykologene på bakgrunn av sin befaring og samtaler med internerte.

På spørsmål om hvordan PU kan oppveie den mangelfulle tryggheten som de internerte føler i møte med en legetjeneste som ikke er uavhengig av politiet og internatet forøvrig, svarer seksjonlederen:

– Ledelsen ved utlendingsinternatet har ingen indikasjoner på at Legetjenester AS ikke oppfyller sine krav og forpliktelser etter helselovgivningen. Vårt inntrykk er at Legetjenester AS følger de lover og regler som de skal forholde seg til, samt overholder sin taushetsplikt.