Oslo kommune med koronaråd til innvandrere

Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Velferdsetaten har laget plakater med illustrasjoner med viktige råd for å hindre spredning av koronaviruset.
30Shares

Plakatene foreligger foreløpig med tekst på følgende språk: Norsk, somalisk, polsk, urdu, arabisk og kinesisk. Plakatene kan bli oversatt til enda flere språk etterhvert.