Mange utenlandske bygningsarbeidere ber om mathjelp

Polske menn i Norge sliter med å få fast ansettelse, viser en ny doktorgrad skrevet av Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Han mener det er et økende problem at arbeidsinnvandrerne sjeldent er ansatt i norske firmaer.

NTB har gjennomført en ringerunde til matsentraler og organisasjoner som deler ut mat rundt om i landet. De melder om nye ansikter og nye navn på listene – og de forbereder seg på at det kommer flere.

– Vi pleier å få 15–16 nye mennesker hver måned. Nå får vi inn det samme antallet hver dag, sier Irene Mathisen, som leder Frelsesarmeens Slumstasjon i Oslo.

De fleste av dem er EU-borgere som er blitt permittert og venter på å få dagpenger, eller trenger hjelp til å søke om det. I mellomtiden er det tomt på kontoen og i kjøleskapet.

– Det er lange køer på Nav-kontorene. Alle PC-er for publikum er fjernet på grunn av smittefare. Da blir det propper, sier Mathisen.

Mange viser frem HMS-kort som viser at de jobber i byggebransjen. Denne gruppen er ofte uten familie i Norge, men Mathisen er også bekymret for barnefamilier og enslige forsørgere. Fedre med barn har møtt opp ved matvognene som vanligvis deler ut mat til rusavhengige og bostedsløse.

– Nå er vi ordentlig bekymret for enslige forsørgere, sier Mathisen.

På grensen

Den lille menigheten Vineyard i Trondheim har i lengre tid hjulpet nettopp enslige forsørgere. Nå øker behovet, forteller pastor Signy Margrete Hefley. De får mat fra Matsentralen, som de distribuerer videre til dem som ber om det.

– Vi har sett en økning. De som har tatt kontakt, er foreldre som har fått mat tidligere, men har kommet seg videre. Nå må de ha hjelp igjen, sier hun.

Årsaken er ofte at de er blitt permittert eller har mistet jobben.

– De har balansert på grensen til å klare seg allerede. Det er ikke fullstendig kutt, de får permisjonspenger, men det er mindre enn lønnen de hadde, påpeker hun.

Denne uken er det åtte familier som har fått mat fra Vineyard. Hefley sier de gjerne skulle hjulpet flere, men mangler kapasitet til å kjøre ut.

Frykter nyfattigdom

Også Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen deler ut mat i Trondheim, og mange av mottagerne er rusavhengige. Daglig leder Odd Anders With i Kirkens Bymisjon i Trondheim frykter denne gruppen vil øke, og mener alt å se tegn til det.

– Jeg er sikker på at flere kommer til å streve med rus, som følge av angst og psykiske lidelser fordi de bekymrer seg for egen og familiens økonomi, sier han.

With advarer om en gryende bølge av nyfattigdom.

– De statlige tiltakene har foreløpig i altfor liten grad hjulpet de svake gruppene i samfunnet. Det gjelder de som har rusutfordringer, og de som er uten jobb. Så er det de som hverken har jobb eller rettigheter hos Nav, sier With.

Han peker spesielt på kulturarbeidere og andre som ikke har fast jobb, som ikke har rett på dagpenger fra Nav og som ofte ikke har forsikringsordninger. Han er også bekymret for studenter. With mener kontantstøtte må til for å berge folk som nå er i en akutt pengenød.

Flere i Tromsø

– Ja, det er flere som tar kontakt med oss, er det klare svaret fra Tromsø Matsentrals daglige leder Geir Arne Skogeng Nordstrand.

– Jeg kan ikke si hvem dem er, men vi ser at vi leverer mat til andre mennesker enn dem vi ser til vanlig. Det kan være ulike årsaker. Det kan være at vi leverer til folk som er i karantene, eller at vi er helt i startgropen av å se konsekvensene av permitteringer, sier han.

Han anslår at de til vanlig leverer mat til over tusen mennesker. Han tror det blir en kraftig økning i behovet fremover, men er optimistisk.

– Jeg håper vi vil se at folk kommer tilbake i arbeid, sier han.

Organisasjonen Hjerte for Sandnes, som deler ut mat til flere hundre mennesker i Stavangers nabokommune, har foreløpig ikke merket noen økt pågang, men forbereder seg på en økning.

– Per nå er det de samme gjestene, men jeg tror at etter påske vil permitteringsrunden gjøre at det vil bli økning av andre trengende, sier koordinator Torgeir Rovik Larsen.