Åtte av ti nye norske borgere fra Asia eller Afrika

En endring i regelverket har ført til at enkelte personer vokst opp i Norge, har store vanskeligheter med å skaffe seg pass

I fjor ble det innvilget nesten 3.000 flere norske statsborgerskap enn i 2018.

Et flertall, 78 prosent, hadde tidligere statsborgerskap i afrikanske eller asiatiske land, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte tirsdag.

Fra Afrika var det i all hovedsak statsborgere fra land på og rundt Afrikas Horn som fikk norsk statsborgerskap.

Somalia og Eritrea topper listen med henholdsvis 3.000 og 1.400 personer.

Filippinere og thailendere var med 700 og 600 personer, de tredje og femte største gruppene. Afghanere ligger på fjerdeplass med 650 nye borgere.

Det var også et betydelig antall personer fra Etiopia og Sudan som fikk norsk statsborgerskap i fjor med 400 for hvert av landene.